Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 001 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott fördelade efter …

Anmälda brott fördelade efter brottets art

Senast uppdaterad 2022-03-31
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott, totalt och per 1000 av medelfolkmängden 2021

         

Brottstyp

Anmälda brott

Per 1000 invånare

Region Stockholm

Riket           

Region Stockholm

Riket

Brott mot liv och hälsa

25 061

89 480

10,2

8,6

Brott mot frihet och frid

47 918

173 799

19,4

16,7

Ärekränkningsbrott

3 146

11 847

1,3

1,1

Sexualbrott

6 958

27 639

2,8

2,7

Brott mot familj

441

1 529

0,2

0,1

Stöld, rån, m.m.

106 775

388 198

43,3

37,3

Bedrägeribrott

46 755

195 902

19,0

18,8

Förskingring o annan trolöshet

3 905

13 911

1,6

1,3

Brott mot borgenärer

5 270

14 155

2,1

1,4

Skadegörelsebrott

131 973

221 039

53,6

21,2

Brott mot allmänheten

5 578

19 177

2,3

1,8

Brott mot staten

14 418

36 728

5,9

3,5

Brott mot trafikbrottslagen

15 061

75 973

6,1

7,3

Brott mot narkotikastrafflagen

29 303

118 105

11,9

11,3

Övriga straffrättsliga brott

25 725

93 048

10,4

8,9

Summa brott

468 314

1 480 557

190,1

142,2

Källa: Brottsförbyggande rådet

Antal anmälda brott per 1000 av medelfolkmängden 2011-2021

                       

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Region Stockholm (Stockholms län, Gotlands län)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Brott mot liv och hälsa