Gotlands län
Fakta & Perspektiv
60 124 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott fördelade efter …

Anmälda brott fördelade efter brottets art

Senast uppdaterad 2021-03-30
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott, totalt och per 1000 av medelfolkmängden 2020

         

Brottstyp

Anmälda brott

Per 1000 invånare

Region Stockholm

Riket           

Region Stockholm

Riket

Brott mot liv och hälsa

25 396

90 105

10,4

8,7

Brott mot frihet och frid

45 308

170 069

18,5

16,4

Ärekränkningsbrott

3 215

11 949

1,3

1,2

Sexualbrott

6 307

25 030

2,6

2,4

Brott mot familj

405

1 458

0,2

0,1

Stöld, rån, m.m.

118 876

421 495

48,5

40,6

Bedrägeribrott

51 420

218 308

21,0

21,0

Förskingring o annan trolöshet

3 828

14 059

1,6

1,4

Brott mot borgenärer

7 399

18 029

3,0

1,7

Skadegörelsebrott

133 414

233 610

54,4

22,5

Brott mot allmänheten

6 136

20 628

2,5

2,0

Brott mot staten

13 502

35 669

5,5

3,4

Brott mot trafikbrottslagen

15 956

84 438

6,5

8,1

Brott mot narkotikastrafflagen

29 535

124 044

12,0

12,0

Övriga straffrättsliga brott

24 861

97 942

10,1

8,9

Summa brott

485 596

1 566 872

198,0

151,0

Källa: Brottsförbyggande rådet

         
         
         

Antal anmälda brott per 1000 av medelfolkmängden 2010-2020

                       

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Region Stockholm (Stockholms län, Gotlands län)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Brott mot liv och hälsa

 

 

 

 

 

11,7

11,3

10,6

10,3

10,4

10,4

Brott mot frihet och frid

 

 

 

 

 

15,5

16,5

17,3

17,3

17,5

18,5

Ärekränkningsbrott

 

 

 

 

 

1,5

1,5

1,6

1,4

1,3

1,3

Sexualbrott

 

 

 

 

 

2,1

2,3

2,6

2,5

2,4

2,6

Brott mot familj

 

 

 

 

 

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Stöld, rån, m.m.

 

 

 

 

 

70,9

66,6

63,3

54,8

51,4

48,5

Bedrägeribrott

 

 

 

 

 

23,7

25,8

21,6

26,2

25,3

21,0

Förskingring o annan trolöshet

 

 

 

 

 

2,4

2,2

1,9

1,9

1,7

1,6

Brott mot borgenärer

 

 

 

 

 

3,3

2,4

2,5

3,2

2,6

3,0

Skadegörelsebrott

 

 

 

 

 

40,8

44,6

36,7

44,1

49,1

54,4

Brott mot allmänheten

 

 

 

 

 

2,8