Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott fördelade efter …

Anmälda brott fördelade efter brottets art

Senast uppdaterad 2024-03-27
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott, totalt och per 1000 av medelfolkmängden 2022

         

Brottstyp

Anmälda brott

Per 1000 invånare

Region Stockholm

Riket           

Region Stockholm

Riket

Brott mot liv och hälsa

24 477

89 480

9,8

8,6

Brott mot frihet och frid

40 387

173 799

16,2

16,7

Ärekränkningsbrott

2 242

11 847

0,9

1,1

Sexualbrott

6 156

27 639

2,5

2,7

Brott mot familj

377

1 529

0,2

0,1

Stöld, rån, m.m.

103 548

388 198

41,6

37,3

Bedrägeribrott

42 681

195 902

17,2

18,8

Förskingring o annan trolöshet

2 911

13 911

1,2

1,3

Brott mot borgenärer

5 182

14 155

2,1

1,4

Skadegörelsebrott

115 926

221 039

46,6

21,2

Brott mot allmänheten

4 372

19 177

1,8

1,8

Brott mot staten

14 633

36 728

5,9

3,5

Brott mot trafikbrottslagen

13 655

75 973

5,5

7,3

Brott mot narkotikastrafflagen

30 118

118 105

12,1

11,3