Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Hälsa och ohälsa // Medellivslängd

Medellivslängd

Senast uppdaterad 2024-03-25
Förklaring
Den återstående medellivslängden utgörs av antalet år som i genomsnitt återstår att leva för en person i en viss ålder. Återstående medellivslängden vid födelsen kallas kortare för medellivslängden.
PDF
Diagram nuläge

Medellivslängden för män är högst i Hallands län, 82,5 år och lägst i Norrbottens län med 80 år. Genomsnittet för riket är 81,2 år. Medellivslängden för kvinnor är högst i Hallands län, 85,5 år och lägst i Norrbottens län med 83,5 år. Genomsnittet för riket är 84,7 år. I Gotlands län är medellivslängden för kvinnor 85,4 år och för män 81,3 år.

PDF
Diagram tidsserie
Medellivslängd vid födelsen 2019-2023. Antal år

Region Kvinnor Män
Stockholms län 85,4 81,7
Uppsala län 85,2 82,0
Södermanlands län 84,0 80,6
Östergötlands län 84,6 81,3
Jönköpings län 85,1 81,6
Kronobergs län 85,0 82,0
Kalmar län 84,9 81,2
Gotlands län 85,4 81,3
Blekinge län 84,1 81,0
Skåne län 84,6 81,1
Hallands län 85,5 82,5
Västra Götalands län 84,6 81,1
Värmlands län 84,5 80,7
Örebro län 84,6 80,7
Västmanlands län 84,3 80,5
Dalarnas län 84,8 81,2
Gävleborgs län 83,9 80,2
Västernorrlands län 83,5 80,1
Jämtlands län 84,2 80,7
Västerbottens län 84,2 81,2
Norrbottens län 83,5 80,0
Riket 84,7 81,2

Medellivslängd 1966-2023. Antal år

         

Tidsperiod

Kvinnor

Män

Gotlands län

Riket

Gotlands län

Riket

1966-1970

76,7

76,8

71,6

71,9

1971-1975

77,8

77,7

71,5

72,1

1976-1980

78,1

78,5

72,7

72,4

1981-1985

80,2

79,5

74,5

73,6

1986-1990

80,3

80,2

73,8

74,4

1991-1995

80,9

81,0

75,3

75,6

1996-2000

81,0

81,8

75,8

76,9

2001-2005

81,8

82,4

77,8

78,0

2006-2010

83,7

83,2

79,3

79,1

2011-2015

82,9

83,8

79,8

80,1

2016-2020

84,5

84,3

80,8

80,8

2017-2021

84,6

84,4

81,2

80,9

2018-2022

85,2

84,6

81,1

81,1

2019-2023

85,4

84,7

81,3

81,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av medellivslängd 1966-2023. Index perioden 1966/1970=100

         

Tidsperiod

Kvinnor. Index år 1966-1970=100

Män. Index år 1966-1970=100

Gotlands län

Riket

Gotlands län

Riket

1966-1970

100

100

100

100

1971-1975

101

101

100

100

1976-1980

102

102

102

101

1981-1985

104

104

104

102

1986-1990

105

104

103

103

1991-1995

105

105

105

105

1996-2000

106

107

106

107

2001-2005

107

107

109

108

2006-2010

109

108

111

110

2011-2015

108

109

112

111

2016-2020

110

110

113

112

2017-2021

110

110

113

112

2018-2022

111

110

113

113

2019-2023

111

110

114

113

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta