Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // IN ENGLISH // Services // Municipality gross costs, infr…

Municipality gross costs, infrastructure

Last update 2021-09-02
Explanation

Physical and technical planning, housing improvements, business development actions, tourism activities, streets and roads, parking, parks, rescue services, environmental and health protection and total and civil defence.

PDF
Diagram nuläge
Municipality gross expences in 2020. Infrastructure, safeguards, etc.

Municipality/Region SEK per inhabitant
Falkenberg 4 554
Halmstad 4 209
Hylte 4 176
Kungsbacka 4 647
Laholm 3 993
Varberg 6 479
Halland County 4 676
Sweden 5 194
Municipality gross expences in 2010-2020, SEK per inhabitant. Infrastructure, safeguards, etc.

Municipality/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falkenberg 3 671 3 833 4 005 3 762 3 991 3 787 3 836 4 414 4 365 4 536 4 554
Halmstad 3 385 3 546 3 635 3 668 3 598 3 315 3 479 3 911 3 833 4 042 4 209
Hylte 3 358 3 338 3 577 3 498 3 429 3 342 3 466 3 594 3 924 4 139 4 176
Kungsbacka 2 377 2 540 2 806 2 852 3 107 3 410 3 571 3 880 3 937 4 270 4 647
Laholm 3 857 3 937 4 358 3 992 4 362 3 875 3 757 3 978 4 220 3 961 3 993
Varberg 3 663 3 750 4 310 3 922 4 854 4 620 5 804 5 732 5 531 6 525 6 479
Halland County 3 385 3 491 3 782 3 616 3 890 3 725 3 986 4 252 4 302 4 579 4 676
Sweden 4 045 4 150 4 287 4 272 4 376 4 375 4 530 4 678 4 870 5 013 5 194
Municipality gross expences in 2010-2020. Infrastructure, safeguards, etc. Index year 2010=100.

Municipality/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falkenberg 100 104 109 102 109 103 104 120 119 124 124
Halmstad 100 105 107 108 106 98 103 116 113 119 124
Hylte 100 99 107 104 102 100 103 107 117 123 124
Kungsbacka 100 107 118 120 131 143 150 163 166 180 195
Laholm 100 102 113 104 113 100 97 103 109 103 104
Varberg 100 102 118 107 133 126 158 156 151 178 177
Halland County 100 103 112 107 115 110 118 126 127 135 138
Sweden 100 103 106 106 108 108 112 116 120 124 128

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta