Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Kväve

Senast uppdaterad 2021-04-29
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2019/20, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker

Region Kg kväve (N) per hektar
Stockholms län 83
Uppsala län 77
Södermanlands län 91
Östergötlands län 109
Jönköpings län 58
Kronobergs län 56
Kalmar län 110
Gotlands län 82
Blekinge län 96
Skåne län 135
Hallands län 119
Västra Götalands län 93
Värmlands län 36
Örebro län 86
Västmanlands län 71
Dalarnas län 50
Gävleborgs län 24
Västernorrlands län 25
Jämtlands län 25
Västerbottens län 45
Norrbottens län 34
Riket 90
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2000/2001-2019/2020, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker

År Hallands län Riket
2000/2001 100 84
2001/2002 88 79
2002/2003 75 77
2003/2004 73 75
2004/2005 64 68
2005/2006 57 69
2006/2007 71 71
2007/2008 84 75
2008/2009 59 57
2009/2010 92 69
2010/2011 82 69
2011/2012 82 60
2012/2013 77 66
2013/2014 92 74
2014/2015 99 79
2015/2016 95 78
2016/2017 94 83
2017/2018 90 77
2018/2019 94 76
2019/2020 119 90
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2000/2001-2019/2020, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker. Index år 2000/2001=100

År Hallands län Riket
2000/2001 100 100
2001/2002 88 94
2002/2003 75 92
2003/2004 73 89
2004/2005 64 81
2005/2006 57 82
2006/2007 71 85
2007/2008 84 89
2008/2009 59 68
2009/2010 92 82
2010/2011 82 82
2011/2012 82 71
2012/2013 77 79
2013/2014 92 88
2014/2015 99 94
2015/2016 95 93
2016/2017 94 99
2017/2018 90 92
2018/2019 94 90
2019/2020 119 107

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta