Hallands län
Fakta & Perspektiv
343 746 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Kväve

Senast uppdaterad 2024-04-25
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2022/23, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker

Region Kg kväve (N) per hektar
Stockholms län 68
Uppsala län 86
Södermanlands län 83
Östergötlands län 84
Jönköpings län 34
Kronobergs län 38
Kalmar län 78
Gotlands län 68
Blekinge län 63
Skåne län 119
Hallands län 86
Västra Götalands län 79
Värmlands län 40
Örebro län 77
Västmanlands län 77
Dalarnas län 40
Gävleborgs län 30
Västernorrlands län 18
Jämtlands län 17
Västerbottens län 29
Norrbottens län 37
Riket 77
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2003/2004-2022/2023, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker

År Hallands län Riket
2003/2004 73 75
2004/2005 64 68
2005/2006 57 69
2006/2007 71 71
2007/2008 84 75
2008/2009 59 57
2009/2010 92 69
2010/2011 82 69
2011/2012 82 60
2012/2013 77 66
2013/2014 92 74
2014/2015 99 79
2015/2016 95 78
2016/2017 94 83
2017/2018 90 77
2018/2019 94 76
2019/2020 119 90
2020/2021 96 82
2021/2022 92 78
2022/2023 86 77
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2003/2004-2022/2023, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker. Index år 2003/2004=100

År Hallands län Riket
2003/2004 100 100
2004/2005 88 91
2005/2006 78 92
2006/2007 97 95
2007/2008 115 100
2008/2009 81 76
2009/2010 126 92
2010/2011 112 92
2011/2012 112 80
2012/2013 105 88
2013/2014 126 99
2014/2015 136 105
2015/2016 130 104
2016/2017 129 111
2017/2018 123 103
2018/2019 129 101
2019/2020 163 120
2020/2021 132 109
2021/2022 126 104
2022/2023 118 103

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta