Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Arbete // Arbetspendling inom länet

Arbetspendling inom länet

Senast uppdaterad 2024-02-13
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).

Arbetspendling inom länet 2022

                 

Kvinnor

               

Bostads-kommun

Arbetsställekommun

Arvika

Eda

Filip- stad

Fors- haga

Grums

Hagfors

Hammarö

Karlstad

Arvika

4 873

511

 

6

8

3

3

317

Eda

225

1 505

 

4

 

3

 

39

Filipstad

 

 

1 610

3

 

9

3

120

Forshaga

7

 

13

1 129

17

19

48

1 126

Grums

45

7

 

9

1 035

3

28

648

Hagfors

12

 

13

5

 

1 957

 

103

Hammarö

8

4

5

31

35

7

1 269

2 540

Karlstad

121

15

129

332

329

56

886

20 211

Kil

71

9

 

79

49

3

47

1 153

Kristinehamn

10

 

37

4

4

6

16

693

Munkfors

 

 

 

31

3

65

3

64

Storfors

 

 

94

 

 

 

 

44

Sunne

53

3

 

15

8

26

11

204

Säffle

29

3

4

3

57

 

3

280

Torsby

5

5

 

 

 

34

3

74

Årjäng

51

31

 

3

3

 

 

50

 

Kil

Kristine- hamn

Munkfors

Storfors

Sunne

Säffle

Torsby

Årjäng

Arvika

20

6

 

 

46

13

10

38

Eda

3

 

 

 

 

3

3

45

Filipstad

 

23

3

50

 

3

3

3

Forshaga

70

14

45

 

26

9

5

3

Grums

36

9

 

 

5

68

3

7

Hagfors

3

3

106

 

31

 

95

 

Hammarö

27

28

 

3

9

12

10

3

Karlstad

313

315

29

13

108

112

36

28

Kil

1 206

15

3

 

59

9

7

 

Kristinehamn

 

3 533

3

76

 

 

 

3

Munkfors

 

3

540

 

36

 

9

 

Storfors

 

87

 

370

 

 

 

 

Sunne

35

4

33

 

2 349

 

403

 

Säffle

4

6

 

 

3

2 322

3

64

Torsby

3

 

 

 

114

3

2 251

 

Årjäng

4

 

 

 

 

12

4

1 998

                 

Män

               

Bostads-kommun

Arbetsställekommun

Arvika

Eda

Filip- stad

Fors- haga

Grums

Hagfors

Hammarö

Karlstad

Arvika

5 078

331

3

11

23

5

18

450

Eda

320

1 396

3

 

 

 

 

98

Filipstad

4

 

1 539

4

3

21

19

283

Forshaga

20

5

4

887

51

24

109

1 342

Grums

53

4

 

21

1 218

6

38

613

Hagfors

43

 

24

6

3

2 272

13

139

Hammarö

12

 

9

30

89

19

1 070

2 519

Karlstad

160

17

125

270

590

110

760

19 658

Kil

53

7

5

45

68

17

68

1 279

Kristinehamn

8

3

39

5

14

8

26

888

Munkfors

9

 

3

21

 

65

8

91

Storfors

 

 

85

 

 

 

5

60

Sunne

91

3

3

11

17

35

26

349

Säffle

43

5

3

5

115

4

11

483

Torsby

22

7

4