Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 885 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2020-11-26
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2019 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

             

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Arvika

28,7

65,7

76,9

82,7

84,3

76,3

29,2

80,0

Eda

34,0

64,9

67,4

68,5

66,0

65,8

29,7

66,8

Filipstad

21,3

59,8

72,9

71,6

78,6

70,3

21,1

73,4

Forshaga

21,1

60,6

79,3

85,2

86,2

78,6

24,6

82,5

Grums

20,3

64,8

76,0

82,1

82,1

76,0

22,7

78,9

Hagfors

24,3

64,9

78,1

79,4

83,2

74,9

23,7

78,7

Hammarö

26,1

60,3

84,8

91,1

90,8

81,4

23,0

87,5

Karlstad

25,4

57,9

77,9

84,6

86,5

79,1

26,7

81,8

Kil

25,6

62,9

80,3

86,8

86,4

79,7

29,6

83,3

Kristinehamn

21,9

58,4

71,1

78,2

83,9

73,8

22,0

76,8

Munkfors

12,8

63,5

76,1

79,6

78,7

73,8

20,9

76,8

Storfors

15,5

63,0

76,1

78,8

85,2

75,6

23,1

79,1

Sunne

26,7

62,9

76,8

86,4

87,2

81,1

42,0

82,8

Säffle

21,5

62,8

73,7

76,0

82,1

75,5

30,7

77,1

Torsby

25,4

69,3

77,1

82,0

83,2

76,8

36,9

79,7

Årjäng

38,5

65,0

67,2

70,1

74,7

69,3

39,3

70,5

Värmlands län

25,2

60,7

76,5

82,3

84,2

76,7

27,7

79,9

Riket

29,1

62,4

78,1

83,6

85,7

77,2

26,0

81,2

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Arvika

33,1

65,9

76,7

83,5

84,8

76,8

24,3

80,5

Eda

41,0

67,3

68,9

72,1

68,9

67,3

23,8

69,0

Filipstad

24,6

63,0

69,8

69,9

80,3

70,6

19,4

72,8

Forshaga

25,8

62,6

80,5

85,9

86,0

75,5

23,1

82,0

Grums

22,4

66,5

71,2

79,8

80,9

74,9

20,7

76,6

Hagfors

32,7

66,8

76,3

77,9

84,2

74,5

21,8

78,2

Hammarö

31,1

67,2

84,0

91,5

91,3

81,5

20,4

87,5

Karlstad

31,6

59,6

77,2

84,1

86,6

79,5

23,1

81,7

Kil

26,1

61,9

80,9

87,6

85,9

78,9

26,0

83,3

Kristinehamn

23,6

57,9

68,7

76,5

83,7

72,8

19,3

75,6

Munkfors

19,0

66,2

75,0

77,2

80,2

74,9

18,6

76,9

Storfors

23,0

55,7

74,1

79,0

82,6

74,5

19,5

77,8

Sunne

32,2

66,7

76,8

85,1

88,6

81,1

36,6

83,0

Säffle

22,5

61,9

69,2

73,2

82,0

73,3

23,3

74,9

Torsby

29,6

71,5

75,6

82,9

85,3

77,6

32,0

80,3

Årjäng

43,3

72,0

70,9

73,2

78,8

73,4

32,2

74,3

Värmlands län

29,9

62,2

75,7

82,1

84,8

76,7

23,9

79,8

Riket

33,7

62,8

76,3

82,3

85,3

76,6

22,1

80,1

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Arvika

24,7

65,5

77,1

81,9

83,7

75,8

34,0

79,6

Eda

27,6

62,9

66,0

65,3

63,5

64,5

35,7

64,8

Filipstad

18,6

57,4

75,6

73,2

77,1

70,1

22,6

74,0

Forshaga

17,1

59,0

78,2

84,5

86,3

81,8

26,3

82,9

Grums

18,6

63,4

80,5

84,3

83,3

77,1

24,7

81,1

Hagfors

17,2

63,5

79,6

80,6

82,4

75,4

25,6

79,1

Hammarö

20,8

54,2

85,5

90,7

90,4

81,4

25,6

87,4

Karlstad

19,6

56,2

78,5

85,0

86,4

78,8

30,6

82,0

Kil

25,3

63,8

79,7

86,0

87,0

80,3

33,4

83,3

Kristinehamn

20,2

58,9

73,3

79,9

84,1

74,7

24,7

78,0

Munkfors

7,1

61,1

77,0

82,0

77,3

72,9

23,1

76,7

Storfors

9,6

69,9

77,7

78,7

87,5

76,6

26,0

80,3

Sunne

21,9

59,8

76,8

87,7

85,8

81,1

47,1

82,7

Säffle

20,5

63,5

77,9

78,8

82,1

77,4

38,2

79,1

Torsby

21,3

67,5

78,4

81,2

81,2

76,2

41,3

79,1

Årjäng

35,1

59,0

64,0

67,2

71,1

65,6

46,3

67,1

Värmlands län

21,0

59,3

77,3

82,6

83,7

76,6

31,7

80,0

Riket

25,0

62,0

79,8

84,7

86,1

77,7

30,0

82,1

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta