Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2023-11-30
Förklaring

Befolkningens arbetsmarknadsstatus, BAS är en statistikprodukt som med hjälp av administrativa data beskriver utbudet av arbetskraft och arbetsmarknadsläget i Sverige samt utvecklingen över tid. Statistiken redovisar bland annat antalet sysselsatta, arbetslösa och personer utanför arbetskraften (studerande, arbetslösa, pensionärer, sjuka och övriga) för den folkbokförda befolkningen i åldern 15–74 år.

I Regionfakta belyser vi sysselsatta och ej sysselsatta. Begreppet nattbefolkning och dagbefolkning utgår som begrepp i BAS men finns med som text under en övergångsperiod, det är dock befolkningen efter boenderegion som avses där BAS är källa.

BAS ersätter RAMS fr o m statistikår 2022.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2022 i åldersgrupper

                       

Kvinnor och män

                   

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-29 år

30-34 år

35-39 år

40-44 år

45-49 år

50-54 år

55-59 år

60-64 år

20-64 år

Arvika

33,4

73,1

80,6

85,2

86,9

87,7

88,0

87,6

86,2

73,3

83,5

Eda

39,7

76,5

79,5

83,0

80,4

81,5

81,5

79,4

82,8

75,0

80,1

Filipstad

26,0

62,7

70,4

79,0

75,2

76,7

77,4

78,5

77,2

64,8

73,6

Forshaga

26,7

68,4

77,5

87,4

88,0

88,3

88,8

87,6

86,2

74,9

83,9

Grums

25,8

65,4

79,5

83,1

85,1

84,7

86,6

82,7

83,5

71,5

80,7

Hagfors

29,4

72,6

80,0

80,8

83,2

80,2

80,4

82,3

80,2

72,2

79,0

Hammarö

27,8

64,9

79,5

91,0

91,4

94,2

95,2

92,7

91,3

76,2

88,5

Karlstad

29,2

59,5

79,0

83,6

85,1

88,6

89,0

88,0

86,1

77,0

81,1

Kil

27,1

72,9

79,3

83,9

88,2

89,4

90,7

91,7

86,6

76,2

85,0

Kristinehamn

30,8

66,8

73,1

80,7

83,2

80,5

85,7

86,4

83,7

67,7

79,0

Munkfors

20,1

65,9

82,4

79,3

81,1

81,1

86,1

83,1

83,9

66,3

79,0

Storfors

18,7

64,9

79,6

86,8

82,5

83,9

83,2

86,3

82,2

66,3

80,0

Sunne

33,0

72,1

81,6

84,9

85,6

89,3

88,8

87,2

85,6

79,5

84,0

Säffle

25,4

67,4

75,7

80,4

78,0

79,7

82,1

84,6

83,5

70,5

78,3

Torsby

31,1

76,3

85,5

85,3

86,2

87,9

88,2

84,7

86,1

75,9

83,9

Årjäng

44,3

79,6

82,7

82,3

83,6

85,7

88,7

89,7

86,8

75,3

84,2

Värmlands län

29,7

65,0

78,8

83,7

85,0

86,6

87,7

86,9

85,2

74,0

81,6

Riket

32,5

65,2

77,6

82,7

84,3

86,3

87,7

87,4

85,1

73,2

81,4

                       

Kvinnor

                     

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-29 år

30-34 år

35-39 år

40-44 år

45-49 år

50-54 år

55-59 år

60-64 år

20-64 år

Arvika

38,4

73,2

79,3

83,8

85,7

87,8

87,0

85,6

84,0

72,2

82,3

Eda

42,2

74,6

83,8

81,2

81,3

86,1

82,4

75,3

83,2

74,8

80,2

Filipstad

27,9

60,2

63,4

74,4

74,2

73,0

78,0

78,9

77,5

61,5

71,3

Forshaga

25,3

70,4

81,6

83,8

86,4

88,7

87,5

86,4

82,0

70,0

82,4

Grums

25,6

65,0

78,6

79,3

80,9

84,7

83,5

82,0

80,7

66,9

78,1

Hagfors

27,7

67,0

80,2

78,7

79,2

77,3

79,9

80,3

78,1

70,5

77,1

Hammarö

37,1

65,0

80,3

89,1

90,1

93,1

94,3

92,6

89,5

74,0

87,4

Karlstad

36,0

60,0

79,2

83,3

83,8

88,3

88,3

87,3

86,3

76,4

80,8

Kil

28,6

68,1

82,2

83,3

85,7

86,6

89,3

88,9

85,8

76,3

83,8

Kristinehamn

35,2

64,8

71,9

81,7

81,0

79,4

84,1

85,9

80,5

68,2

78,2

Munkfors

22,5

65,8

79,8

73,3

84,9

78,8

79,2

82,1

86,5

69,8

77,9

Storfors

23,4

65,5

74,4

87,4

85,4

83,3

83,8

85,7

82,0

67,2

79,6

Sunne

39,8

71,2

79,1

84,4

82,6

85,5

87,9

87,2

85,3

76,9

82,7

Säffle

30,0

65,1

71,7

76,2

74,7

76,3

79,7

84,3

80,3

68,4

75,9

Torsby

35,1

75,6

82,4

80,1

85,9

85,5

87,9

82,1

85,3

77,6

82,5

Årjäng

47,8

77,1

81,7

78,9

83,5

85,4

87,9

88,7

89,2

71,4

82,9

Värmlands län

34,4

64,3

78,3

82,5

83,5

85,8

86,5

85,8

84,3

72,9

80,7

Riket

37,2

64,4

76,6

81,1

82,6

85,3

86,9

86,4

84,0

71,7

80,3

                       

Män

                     

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-29 år

30-34 år

35-39 år

40-44 år

45-49 år

50-54 år

55-59 år

60-64 år

20-64 år

Arvika

28,3

72,9

82,2

86,3

88,0

87,1

89,9

89,3

87,8

74,2

84,5

Eda

37,2

77,8

75,3

85,4

78,5

77,3

80,7

78,6

83,5

73,8

79,9

Filipstad

24,4

65,0

74,6

82,4

79,1

81,9

76,3

78,9

77,6

67,1

75,7

Forshaga

26,1

66,4

72,5

89,8

89,2

89,1

90,9

88,0

90,0

79,9

85,2

Grums

26,7

66,0

78,7

85,9

90,4

84,6

89,7

85,0

86,6

75,9

83,1

Hagfors

30,6

77,6

79,2

80,8

85,6

83,2

80,3

83,7

81,9

74,3

80,6

Hammarö

19,4

64,9

79,0

91,8

93,2

94,6

96,4

94,2

92,0

77,6

89,6

Karlstad

22,8

59,0

79,0

83,9

86,4

88,8

89,9

88,8

85,8

77,6

81,3

Kil

25,5

74,2

77,8

83,4

89,7

89,9

91,6

94,9

89,0

76,9

85,8

Kristinehamn

27,0

67,8

73,5

79,4

85,7

81,2

87,5

86,5

86,5

66,9

79,8

Munkfors

22,1

63,9

77,5

83,9

79,8

88,5

94,5

82,5

80,9

64,6

79,6

Storfors

15,4

61,8

83,8

89,8

83,0

84,8

83,8

87,7

82,2

64,5

80,1

Sunne

26,5

73,5

83,7

85,4

87,9

91,8

90,9

86,6

86,5

81,2

85,3

Säffle

20,9

69,6

79,8

82,8

80,6

81,3

84,2

84,3

85,3

72,9

80,5

Torsby

26,7

77,7

88,6

87,8

86,7

89,0

90,1

87,0

87,2

75,1

85,3

Årjäng

41,1

80,3

84,0

84,2

84,2

86,4

90,6

91,4

84,8

78,2

85,3

Värmlands län

25,3

65,6

79,1

84,8

86,4

87,4

88,9

87,8

86,0

75,1

82,5

Riket

28,2

65,8

78,6

84,3

85,9

87,2

88,4

88,3

86,2

74,6

82,4

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta