Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 196 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2021-11-30
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2020 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

             

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Arvika

22,9

62,8

75,9

81,9

83,0

76,1

27,1

79,2

Eda

21,7

60,8

67,6

65,6

66,0

64,1

28,2

65,8

Filipstad

22,2

60,3

72,4

72,1

78,9

69,6

19,4

73,3

Forshaga

17,3

59,0

79,5

84,0

85,6

76,7

21,4

81,5

Grums

18,4

62,4

73,9

81,6

82,2

75,8

19,8

78,2

Hagfors

18,7

59,2

77,4

78,8

81,6

74,7

23,4

77,8

Hammarö

22,2

58,3

82,6

91,4

91,2

80,9

22,2

87,1

Karlstad

22,4

54,8

76,2

83,5

85,9

78,5

24,7

80,8

Kil

23,4

63,8

79,6

85,4

86,3

79,5

27,3

82,8

Kristinehamn

23,6

54,3

71,8

77,5

83,0

73,1

21,3

76,3

Munkfors

12,6

55,6

76,9

79,6

83,1

74,4

20,7

78,2

Storfors

18,5

63,7

78,6

76,9

83,4

72,4

22,1

77,7

Sunne

21,3

62,7

76,5

83,7

86,3

80,8

38,8

81,8

Säffle

17,8

61,5

70,3

75,6

81,6

75,5

28,6

76,1

Torsby

25,5

62,5

77,3

80,5

81,4

76,3

35,3

78,8

Årjäng

32,6

61,8

67,2

70,3

73,8

69,3

37,9

70,3

Värmlands län

22,1

57,8

75,5

81,4

83,7

76,1

26,0

79,1

Riket

24,9

59,4

77,0

82,7

85,2

76,7

24,3

80,4

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Arvika

27,1

66,5

77,5

82,8

83,9

76,1

21,7

80,0

Eda

24,2

61,9

69,1

70,0

68,8

65,0

21,5

68,0

Filipstad

27,9

60,4

70,8

71,5

80,3

71,2

17,1

73,5

Forshaga

16,5

62,0

79,3

84,0

85,0

73,8

17,7

80,6

Grums

17,5

65,5

68,3

78,1

80,7

74,7

17,3

75,4

Hagfors

20,0

59,2

76,5

78,1

82,4

75,1

21,4

77,8

Hammarö

26,8

60,5

81,9

91,2

91,2

81,5

18,4

86,9

Karlstad

27,4

57,1

75,8

83,1

85,7

78,7

20,9

80,6

Kil

25,5

65,3

81,1

85,8

84,5

79,1

22,2

82,7

Kristinehamn

28,5

54,2

71,1

75,7

82,8

72,1

16,8

75,5

Munkfors

9,7

50,6

75,9

77,4

82,8

77,4

18,0

78,5

Storfors

24,4

66,3

73,3

76,9

81,7

73,9

18,9

76,6

Sunne

22,3

63,7

75,3

81,8

87,3

80,8

31,3

81,5

Säffle

20,8

58,6

66,8

72,7

81,7

73,3

20,1

74,2

Torsby

26,7

68,4

78,0

80,9

82,8

76,9

29,4

79,6

Årjäng

35,4

66,2

70,0

74,6

77,0

72,4

31,2

73,6

Värmlands län

25,7

59,6

75,1

81,1

83,9

76,2

21,3

79,0

Riket

28,6

59,9

75,3

81,4

84,8

76,0

19,8

79,4

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Arvika

18,8

60,0

74,5

81,0

82,1

76,2

32,5

78,4

Eda

19,4

59,9

66,2

61,8

63,6

63,3

35,0

63,8

Filipstad

17,1

60,3

73,7

72,6

77,7

68,1

21,7

73,0

Forshaga

18,0

56,6

79,6

84,0

86,0

79,5

25,7

82,4

Grums

19,3

60,0

78,9

84,8

83,8

76,9

22,2

80,8

Hagfors

17,6

59,2

78,1

79,4

80,9

74,3

25,2

77,8

Hammarö

17,6

56,5

83,5

91,6

91,2

80,2

26,1

87,3

Karlstad

17,5

52,5

76,6

84,0

86,1

78,4

28,7

81,0

Kil

21,5

62,5

78,0

85,0

88,0

79,9

32,8

82,9

Kristinehamn

19,4

54,4

72,4

79,2

83,1

74,0

26,0

77,1

Munkfors

15,1

60,4

77,7

81,7

83,3

71,6

23,1

77,9

Storfors

13,5

61,4

83,1

76,8

85,0

71,1

24,9

78,6

Sunne

20,5

61,9

77,6

85,3

85,4

80,7

45,8

82,2

Säffle

15,0

63,7

73,4

78,5

81,5

77,5

37,3

77,8

Torsby

24,4

57,9

76,7

80,1

80,2

75,7

40,7

78,0

Årjäng

30,6

58,2

64,7

66,2

71,0

66,7

44,5

67,3

Värmlands län

18,8

56,3

75,9

81,7

83,4

76,0

30,7

79,2

Riket

21,4

58,9

78,6

84,0

85,6

77,4

29,0

81,4

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta