Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2024-02-13
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Värmlands län till övriga län i riket 2022. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Örebro län 1 175 1 725 2 900
Västra Götalands län 899 1 515 2 414
Stockholms län 693 1 133 1 826
Dalarnas län 108 214 322
Skåne län 91 173 264
Västmanlands län 32 119 151
Östergötlands län 38 87 125
Jönköpings län 31 79 110
Södermanlands län 39 66 105
Uppsala län 36 62 98
Hallands län 38 55 93
Gävleborgs län 27 59 86
Blekinge län 18 33 51
Jämtlands län 15 34 49
Kronobergs län 12 36 48
Kalmar län 13 32 45
Västernorrlands län 12 32 44
Norrbottens län 15 26 41
Västerbottens län 4 20 24
Gotlands län 6 6
Totalt 3 296 5 506 8 802

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta