Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Arbete // Andel sysselsatta, ålder

Andel sysselsatta, ålder

Senast uppdaterad 2023-11-30
Förklaring

Befolkningens arbetsmarknadsstatus, BAS är en statistikprodukt som med hjälp av administrativa data beskriver utbudet av arbetskraft och arbetsmarknadsläget i Sverige samt utvecklingen över tid. Statistiken redovisar bland annat antalet sysselsatta, arbetslösa och personer utanför arbetskraften (studerande, arbetslösa, pensionärer, sjuka och övriga) för den folkbokförda befolkningen i åldern 15–74 år.

I Regionfakta belyser vi sysselsatta och ej sysselsatta. Begreppet nattbefolkning och dagbefolkning utgår som begrepp i BAS men finns med som text under en övergångsperiod, det är dock befolkningen efter boenderegion som avses där BAS är källa.

BAS ersätter RAMS fr o m statistikår 2022.

PDF
Diagram nuläge

Folkmängd i Värmlands län 2022-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

6 758

7 294

14 052

 

 

6 758

7 294

0,0

0,0

2,4

2,6

5-9

7 738

8 115

15 853

 

 

7 738

8 115

0,0

0,0

2,7

2,9

10-14

7 681

8 210

15 891

 

 

7 681

8 210

0,0

0,0

2,7

2,9

15-19

7 300

7 952

15 252

2 099

1 667

5 201

6 285

0,7

0,6

1,8

2,2

20-24

7 271

8 369

15 640

4 674

5 491

2 597

2 878

1,6

1,9

0,9

1,0

25-29

7 616

8 463

16 079

5 965

6 695

1 651

1 768

2,1

2,4

0,6

0,6

30-34

8 989

9 745

18 734

7 413

8 260

1 576

1 485

2,6

2,9

0,6

0,5

35-39

7 925

8 442

16 367

6 615

7 292

1 310

1 150

2,3

2,6

0,5

0,4

40-44

7 527

7 739

15 266

6 458

6 764

1 069

975

2,3

2,4

0,4

0,3

45-49

8 014

8 329

16 343

6 933

7 405

1 081

924

2,4

2,6

0,4

0,3

50-54

8 771

9 069

17 840

7 526

7 966

1 245

1 103

2,7

2,8

0,4

0,4

55-59

9 513

10 025

19 538

8 016

8 624

1 497

1 401

2,8

3,0

0,5

0,5

60-64

8 525

8 677

17 202

6 219

6 514

2 306

2 163

2,2

2,3

0,8

0,8

65-69

8 727

8 606

17 333

2 891

3 431

5 836

5 175

1,0

1,2

2,1

1,8

70-74

8 546

8 428

16 974

1 278

2 070

7 268

6 358

0,5

0,7

2,6

2,2

75-79

8 366

7 705

16 071

 

 

8 366

7 705

0,0

0,0

2,9

2,7

80-84

5 466

4 441

9 907

 

 

5 466

4 441

0,0

0,0

1,9

1,6

85-89

3 642

2 441

6 083

 

 

3 642

2 441

0,0

0,0

1,3

0,9

90-94

1 862

912

2 774

 

 

1 862

912

0,0

0,0

0,7

0,3

95-99

514

182

696

 

 

514

182

0,0

0,0

0,2

0,1

100-

64

17

81

 

 

64

17

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

140 815

143 161

283 976

66 087

72 179

74 728

70 982

23,3

25,4

26,3

25,0

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta