Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Arbete // Arbetslösa, totalt

Arbetslösa, totalt

Senast uppdaterad 2024-01-25
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baseras på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU). Fr.o.m 2023 omfattar den registrerade arbetskraften åldrarnna 16-65 år.

Arbetsmarknadsprogram är konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program som finns tillgängliga för arbetsförmedlingarna och kan variera över tiden. Exempel på program: arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbete, rekryteringsstöd, starta-eget-bidrag, arbetslivsutveckling, utbildningsvikariat, arbetsplatsintroduktion, datortek, kommunalt program för ungdomar, m.m.

PDF
Diagram nuläge

Öppet arbetslösa samt sysselsatta i arbetsmarknadsprogram 16-65 år. Årsmedeltal 2023

             

Kommun/Region

Öppet arbetslösa

I arbetsmarknads-program

Arbetslösa samt i program

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Arvika

278

2,4

229

2,0

507

4,4

Eda

139

4,1

94

2,8

232

6,8

Filipstad

210

4,8

209

4,7

420

9,5

Forshaga

150

2,8

164

3,0

314

5,8

Grums

146

3,5

161

3,9

307

7,4

Hagfors

150

2,9

139

2,7

288

5,6

Hammarö

146

1,8

137

1,7

283

3,5

Karlstad

1 438

3,0

1 660

3,4

3 098

6,4

Kil

129

2,3

138

2,5

267

4,8

Kristinehamn

392

3,6

478

4,4

869

8,0

Munkfors

62

3,8

61

3,8

123

7,7

Storfors

57

3,3

61

3,5

118

6,7

Sunne

139

2,2

131

2,1

270

4,3

Säffle

263

3,9

272

4,0

536

8,0

Torsby

113

2,2

105

2,0

218

4,2

Årjäng

90

2,2

87

2,1

177

4,3

Värmlands län

3 901

2,9

4 127

3,1

8 028

6,1

Riket

160 055

3,0

173 445

3,3

333 500

6,4

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta