Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 196 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Arbete // Arbetspendling inom länet

Arbetspendling inom länet

Senast uppdaterad 2021-11-29
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).

Arbetspendling inom länet 2020

                 

Kvinnor

               

Bostads-kommun

Arbetsställekommun

Arvika

Eda

Filip- stad

Fors- haga

Grums

Hagfors

Hammarö

Karlstad

Arvika

4 671

511

1

2

13

1

7

274

Eda

209

1 288

 

 

3

 

1

28

Filipstad

2

 

1 680

1

 

13

1

101

Forhaga

5

 

13

1 106

21

18

38

1 055

Grums

43

3

2

14

1 014

 

17

591

Hagfors

4

 

16

2

1

1 966

2

75

Hammarö

7

1

5

37

43

3

1 230

2 428

Karlstad

113

13

128

319

329

65

786

18 943

Kil

64

6

3

88

45

7

45

1 081

Kristinehamn

3

 

31

5

2

3

11

563

Munkfors

2

 

1

25

1

62

 

46

Storfors

 

 

84

2

 

2

 

34

Sunne

39

5

 

9

5

24

6

188

Säffle

28

2

1

1

51

1

4

188

Torsby

1

5

 

 

 

38

4

46

Årjäng

46

26

1

2

3

1

1

42

 

Kil

Kristine- hamn

Munkfors

Storfors

Sunne

Säffle

Torsby

Årjäng

Arvika

27

4

 

1

27

22

15

44

Eda

1

 

 

 

4

5

 

51

Filipstad

 

26

2

45

4

 

1

1

Forhaga

76

18

33

2

24

8

5

1

Grums

32

6

 

 

4

67

1

8

Hagfors

3

2

95

2

28

 

116

2

Hammarö

15

47

2

2

14

13

7

3

Karlstad

339

345

28

14

77

127

34

28

Kil

1 224

9

1

2

57

9

6

2

Kristinehamn

6

3 484

1

69

1

1

1

1

Munkfors

3