Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Arbete // Öppet arbetslösa efter kön

Öppet arbetslösa efter kön

Senast uppdaterad 2024-01-25
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Fr.o.m 2023 omfattar den registrerade arbetskraften åldrarnna 16-65 år.

Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2023. Årsmedeltal

Arbetslösa i åldern 16-65 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

         

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Arvika

127

2,2

152

2,5

Eda

60

3,6

79

4,5

Filipstad

89

4,3

121

5,2

Forshaga

61

2,3

89

3,2

Grums

63

3,3

83

3,8

Hagfors

60

2,6

89

3,2

Hammarö

68

1,7

77

1,9

Karlstad

652

2,7

786

3,2

Kil

56

2,1

73

2,5

Kristinehamn

158

3,1

233

4,1

Munkfors

22

2,8

40

4,7

Storfors

24

2,9

33

3,5

Sunne

53

1,8

86

2,6

Säffle

118

3,7

145

4,1

Torsby

52

2,1

61

2,3

Årjäng

40

1,9

50

2,4

Värmlands län

1 702

2,6

2 198

3,2

Riket

75 534

2,9

84 521

3,1

Källa: Arbetsförmedlingen

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2014-2023. Årsmedeltal. Procent

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

                     

Kommun/Region

Kvinnor

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Arvika

3,4

2,9

2,9

3,0

3,0

2,9

4,3

2,9

2,3

2,2

Eda

3,5

3,2

3,3

4,3

3,0

3,1

4,5

3,8

3,1

3,6

Filipstad

3,5

4,5

5,7

6,2

5,0