Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 976 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Befolkning och hushåll // Medborgarskap, in- och utvandr…

Medborgarskap, in- och utvandrare

Senast uppdaterad 2023-04-11
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare skall man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Redovisningarna av medborgarskap och födelseland bygger på uppgifter i folkbokföringen. Medborgarskap ska avse nu existerande självständig statsbildning.
PDF
Diagram nuläge

Invandrare och utvandrare 2022 efter medborgarskap

                 

Invandrare

 

Utvandrare

Medborgarskapsland

Värmlands län

Riket

 

Medborgarskapsland

Värmlands län

Riket

Antal

Procent

Procent

 

Antal

Procent

Procent

Sverige

301

14,3

15,3

 

Sverige

563

56,6

59,1

Nederländerna

297

14,1

1,7

 

Norge

183

18,4

2,2

Tyskland

296

14,1

4,4

 

Tyskland

45

4,5

2,6

Norge

205

9,8

1,4

 

Nederländerna

36

3,6

1,0

Afrika

135

6,4

7,4

 

Danmark

17

1,7

3,0

Syrien

124

5,9

3,8

 

Europa utom EU och Norden

15

1,5

3,3

Europa utom EU och Norden

92

4,4

9,3

 

Finland

14

1,4

2,7

Afghanistan

92

4,4

3,2

 

Polen

10

1,0

2,3

Polen

66

3,1

4,6

 

Afrika

7

0,7

1,6

Pakistan

30

1,4

3,2

 

Island

6

0,6

0,6

Iran

26

1,2

2,3

 

Indien

6

0,6

2,8

Indien

24

1,1

7,8

 

Rumänien

5

0,5

0,8

Danmark

22

1,0

1,7

 

Kina

5

0,5

1,4

Nordamerika

21

1,0

2,1

 

Syrien

5

0,5

0,5

Sydamerika

18

0,9

2,3

 

Italien

3

0,3

1,2

Finland

17

0,8

1,7

 

Nordamerika

3

0,3

1,4

Rumänien

14

0,7

2,4

 

Afghanistan

2

0,2

0,2

Island

12

0,6

0,4

 

Pakistan

1

0,1

0,6

Italien

12

0,6

1,7

 

Sydamerika

0

0,0

1,0

Kina

8

0,4

1,9

 

Iran

0

0,0

0,3

Oceanien

5

0,2

0,3

 

Oceanien

0

0,0

0,3

Statslös

4

0,2

0,4

 

Statslös

0

0,0

0,1

Okänt

3

0

0

 

Okänt

2

0

0

Samtliga                                   

2 099

100

100

 

Samtliga                                   

994

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Källa: Statistiska centralbyrån

                 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta