Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Befolkning och hushåll // Medborgarskap, in- och utvandr…

Medborgarskap, in- och utvandrare

Senast uppdaterad 2024-03-19
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare skall man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Redovisningarna av medborgarskap och födelseland bygger på uppgifter i folkbokföringen. Medborgarskap ska avse nu existerande självständig statsbildning.
PDF
Diagram nuläge

Invandrare och utvandrare 2023 efter medborgarskap

                 

Invandrare

 

Utvandrare

Medborgarskapsland

Värmlands län

Riket

 

Medborgarskapsland

Värmlands län

Riket

Antal

Procent

Procent

 

Antal

Procent

Procent

Sverige

331

18,5

18,2

 

Sverige

671

53,2

51,1

Nederländerna

216

12,1

1,7

 

Norge

187

14,8

1,5

Tyskland

196

10,9

4,0

 

Tyskland

42

3,3

2,1

Norge

191

10,7

1,5

 

Nederländerna

41

3,2

0,8

Afrika

97

5,4

6,5

 

Europa utom EU och Norden

38

3,0

4,0

Afghanistan

92

5,1

3,3

 

Polen

21

1,7

2,3

Europa utom EU och Norden

68

3,8

7,7

 

Finland

15

1,2

1,8

Polen

57

3,2

4,8

 

Danmark

14

1,1

2,0

Syrien

51

2,8

2,7

 

Afghanistan

14

1,1

0,6

Rumänien

33

1,8

2,3

 

Afrika

13

1,0

3,1

Pakistan

24

1,3

2,5

 

Turkiet

12

1,0

0,8

Iran

23

1,3

2,1

 

Pakistan

12

1,0

1,6

Finland

22

1,2

1,7

 

Nordamerika

10

0,8

1,7

Turkiet

20

1,1

1,8

 

Syrien

10

0,8

0,7

Indien

19

1,1

7,9

 

Kina

7

0,6

3,8

Sydamerika

18

1,0

1,8

 

Sydamerika

6

0,5

1,1

Nordamerika

17

0,9

2,0

 

Island

4

0,3

0,4

Italien

16

0,9

1,9

 

Indien

4

0,3

4,5

Island

10

0,6

0,5

 

Italien

3

0,2

1,0

Danmark

8

0,4

1,9

 

Iran

3

0,2

0,8

Kina

6

0,3

2,8

 

Oceanien

2

0,2

0,3

Oceanien

2

0,1

0,3

 

Rumänien

0

0,0

1,0

Statslös

5

0,3

0,4

 

Statslös

1

0,1

0,2

Okänt

0

0

0

 

Okänt

7

1

0

Samtliga                                   

1 790

100

100

 

Samtliga                                   

1 262

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta