Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 976 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Befolkning och hushåll // Föräldrapenning vid barns föde…

Föräldrapenning vid barns födelse

Senast uppdaterad 2023-01-12
Förklaring

Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn. I 390 dagar baseras ersättningen på den inkomst du har (dagar på sjukpenningnivå). De övriga 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag (dagar på lägstanivå)

De första 180 dagarna som tas ut för barnet måste vara dagar på sjukpenningnivå. När ni har tagit ut 180 dagar på sjukpenningnivå kan ni börja ta ut dagar på lägstanivå också. Det är ert gemensamma uttag av dagar på sjukpenningnivå för barnet som räknas.

Föräldrapenning vid barns födelse. Ersatta nettodagar 2022 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Arvika 26,3 73,7
Eda 22,1 77,9
Filipstad 28,1 71,9
Forshaga 32,5 67,5
Grums 27,8 72,2
Hagfors 25,1 74,9
Hammarö 34,0 66,0
Karlstad 31,6 68,4
Kil 28,9 71,1
Kristinehamn 28,9 71,1
Munkfors 29,3 70,7
Storfors 30,1 69,9
Sunne 27,6 72,4
Säffle 26,9 73,1
Torsby 22,6 77,4
Årjäng 18,7 81,3
Värmlands län 29,1 70,9
Riket 30,3 69,7
Föräldrapenning. Männens uttag av nettodagar 2012-2022. Procent

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arvika 21,7 20,8 20,0 20,4 23,8 22,8 24,7 27,4 27,7 28,5 26,3
Eda 14,6 15,2 15,9 20,1 21,1 21,8 22,5 23,1 26,0 23,1 22,1
Filipstad 20,1 24,2 20,7 21,5 23,0 25,5 26,8 28,2 24,6 25,7 28,1
Forshaga 23,4 23,9 24,3 26,2 23,4 27,3 30,4 29,8 30,8 29,1 32,5
Grums 22,6 23,5 22,4 19,5 20,6 24,7 26,7 27,9 29,6 27,3 27,8
Hagfors 22,4 23,4 26,1 27,3 25,2 25,9 26,0 26,0 28,1 27,2 25,1
Hammarö 25,9 26,8 29,7 29,6 31,8 30,3 31,9 32,6 33,2 32,2 34,0
Karlstad 24,8 24,9 24,9 27,1 27,8 28,1 29,7 31,1 30,2 30,6 31,6
Kil 24,1 23,3 22,8 23,7 23,9 25,1 28,4 31,8 30,4 28,1 28,9
Kristinehamn 22,9 22,4 23,8 23,8 27,1 26,0 29,7 29,6 28,4 28,9 28,9
Munkfors 27,6 31,4 29,3 19,6 23,1 23,5 30,4 29,8 29,0 22,1 29,3
Storfors 18,1 23,6 17,9 21,1 22,2 28,9 25,2 28,7 34,7 26,0 30,1
Sunne 20,9 22,3 23,5 22,6 25,5 28,1 24,9 26,7 26,5 28,8 27,6
Säffle 20,0 20,9 20,1 20,0 21,4 25,3 28,3 27,3 26,4 26,0 26,9
Torsby 18,5 17,5 18,6 22,7 21,8 21,2 23,2 23,3 26,3 24,1 22,6
Årjäng 17,6 15,9 19,7 20,3 21,0 20,8 25,2 23,0 23,6 22,8 18,7
Värmlands län 22,8 23,1 23,4 24,4 25,5 26,2 28,1 29,1 29,0 28,7 29,1
Riket 24,4 24,8 25,0 26,2 27,0 27,9 29,3 30,0 30,0 29,6 30,3
Föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2012-2022. Index år 2012=100

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arvika 100 96 92 94 110 105 114 126 128 131 121
Eda 100 104 109 138 144 150 154 158 178 159 152
Filipstad 100 120 103 107 114 127 133 140 122 128 140
Forshaga 100 102 104 112 100 117 130 128 131 125 139
Grums 100 104 99 86 91 109 118 123 131 121 123
Hagfors 100 105 117 122 112 116 116 116 125 122 112
Hammarö 100 103 114 114 123 117 123 126 128 124 131
Karlstad 100 100 100 109 112 113 119 125 122 123 127
Kil 100 96 95 98 99 104 118 132 126 117 120
Kristinehamn 100 98 104 104 118 113 130 129 124 126 126
Munkfors 100 114 106 71 83 85 110 108 105 80 106
Storfors 100 130 99 117 123 159 139 159 191 144 166
Sunne 100 107 112 108 122 134 119 128 127 138 132
Säffle 100 105 101 100 107 127 142 136 132 130 135
Torsby 100 95 101 123 118 115 126 126 143 130 122
Årjäng 100 90 112 115 119 118 143 131 134 129 106
Värmlands län 100 101 102 107 112 115 123 128 127 126 127
Riket 100 101 103 107 111 114 120 123 123 121 124

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta