Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 885 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Befolkning och hushåll // Föräldrapenning vid barns föde…

Föräldrapenning vid barns födelse

Senast uppdaterad 2021-01-15
Förklaring
Föräldrapenning kan föräldrar få med anledning av ett barns födelse eller adoption under sammanlagt 480 dagar per barn. Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet har var och en rätt till hälften av dagarna. För 390 av dagarna är ersättningen relaterad till förälderns inkomst, dock lägst 180 kronor per dag. För de resterande 90 dagarna får man lägstanivån som är 180 kronor om dagen för alla. Ersättningen för de inkomstrelaterade dagarna är cirka 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten, högsta ersättningstak är 10 gånger prisbasbeloppet, max 901 kronor per dag (2010). En förälder kan avstå från rätten till föräldrapenning till förmån för den andra föräldern med undantag av 60 dagar som är reserverade för vardera föräldern. Ersättningen kan tas ut som hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag. Föräldrapenning kan som regel tas ut tills barnet har fyllt åtta år eller avslutat första skolåret.
Föräldrapenning vid barns födelse. Ersatta nettodagar 2020 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Arvika 27,7 72,3
Eda 26,0 74,0
Filipstad 24,6 75,4
Forshaga 30,8 69,2
Grums 29,6 70,4
Hagfors 28,1 71,9
Hammarö 33,2 66,8
Karlstad 30,2 69,8
Kil 30,4 69,6
Kristinehamn 28,4 71,6
Munkfors 29,0 71,0
Storfors 34,7 65,3
Sunne 26,5 73,5
Säffle 26,4 73,6
Torsby 26,3 73,7
Årjäng 23,6 76,4
Värmlands län 29,0 71,0
Riket 30,0 70,0
Föräldrapenning. Männens uttag av nettodagar 2010-2020. Procent

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arvika 20,8 22,5 21,7 20,8 20,0 20,4 23,8 22,8 24,7 27,4 27,7
Eda 14,8 13,8 14,6 15,2 15,9 20,1 21,1 21,8 22,5 23,1 26,0
Filipstad 20,2 19,7 20,1 24,2 20,7 21,5 23,0 25,5 26,8 28,2 24,6
Forshaga 23,4 24,5 23,4 23,9 24,3 26,2 23,4 27,3 30,4 29,8 30,8
Grums 22,1 22,7 22,6 23,5 22,4 19,5 20,6 24,7 26,7 27,9 29,6
Hagfors 22,4 22,9 22,4 23,4 26,1 27,3 25,2 25,9 26,0 26,0 28,1
Hammarö 23,5 28,8 25,9 26,8 29,7 29,6 31,8 30,3 31,9 32,6 33,2
Karlstad 23,5 22,9 24,8 24,9 24,9 27,1 27,8 28,1 29,7 31,1 30,2
Kil 22,0 21,1 24,1 23,3 22,8 23,7 23,9 25,1 28,4 31,8 30,4
Kristinehamn 21,4 20,9 22,9 22,4 23,8 23,8 27,1 26,0 29,7 29,6 28,4
Munkfors 21,6 22,9 27,6 31,4 29,3 19,6 23,1 23,5 30,4 29,8 29,0
Storfors 20,5 20,8 18,1 23,6 17,9 21,1 22,2 28,9 25,2 28,7 34,7
Sunne 19,9 21,6 20,9 22,3 23,5 22,6 25,5 28,1 24,9 26,7 26,5
Säffle 21,9 19,9 20,0 20,9 20,1 20,0 21,4 25,3 28,3 27,3 26,4
Torsby 14,8 14,8 18,5 17,5 18,6 22,7 21,8 21,2 23,2 23,3 26,3
Årjäng 15,4 17,2 17,6 15,9 19,7 20,3 21,0 20,8 25,2 23,0 23,6
Värmlands län 21,7 21,9 22,8 23,1 23,4 24,4 25,5 26,2 28,1 29,1 29,0
Riket 23,1 23,7 24,4 24,8 25,0 26,2 27,0 27,9 29,3 30,0 30,0
Föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2010-2020. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arvika 100 108 104 100 96 98 114 110 118 131 133
Eda 100 93 99 103 108 136 143 148 152 156 176
Filipstad 100 98 100 120 103 107 114 126 133 140 122
Forshaga 100 105 100 102 104 112 100 117 130 128 132
Grums 100 103 102 106 101 88 93 112 121 126 134
Hagfors 100 102 100 104 116 122 112 116 116 116 125
Hammarö 100 123 111 114 126 126 136 129 136 139 142
Karlstad 100 97 106 106 106 115 118 119 126 132 128
Kil 100 96 110 106 104 108 109 114 129 145 138
Kristinehamn 100 97 107 104 111 111 126 121 139 138 133
Munkfors 100 106 128 145 136 91 107 109 141 138 134
Storfors 100 102 89 115 88 103 108 141 123 140 169
Sunne 100 109 105 112 118 114 128 141 125 134 133
Säffle 100 91 91 96 92 91 98 116 129 125 121
Torsby 100 100 125 118 126 153 147 144 157 158 178
Årjäng 100 112 115 103 128 132 136 136 164 150 154
Värmlands län 100 101 105 107 108 113 118 121 130 134 134
Riket 100 103 106 107 108 113 117 121 127 130 130

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta