Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Befolkning och hushåll // Utrikesfödda kvinnor och män

Utrikesfödda kvinnor och män

Senast uppdaterad 2024-02-22
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare skall man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Redovisningarna av medborgarskap och födelseland bygger på uppgifter i folkbokföringen. Medborgarskap ska avse nu existerande självständig statsbildning.
PDF
Diagram nuläge

Utrikesfödda kvinnor och män 2023-12-31

             

Kommun/Region

Antal utrikesfödda

Befolkning

Andel utrikesfödda (%)

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Arvika

1 703

1 590

12 781

12 901

13,3

12,3

Eda

1 220

1 172

4 145

4 354

29,4

26,9

Filipstad

870

854

4 936

5 098

17,6

16,8

Forshaga

545

530

5 702

5 836

9,6

9,1

Grums

523

572

4 445

4 612

11,8

12,4

Hagfors

963

1 001

5 562

5 974

17,3

16,8

Hammarö

669

598

8 482

8 458

7,9

7,1

Karlstad

7 152

7 164

48 839

48 394

14,6

14,8

Kil

520

467

5 958

6 127

8,7

7,6

Kristinehamn

1 608

1 659

11 761

12 056

13,7

13,8

Munkfors

283

298

1 809

1 860

15,6

16,0

Storfors

276

280

1 803

1 998

15,3

14,0

Sunne

755

701

6 611

6 755

11,4

10,4

Säffle

1 043

1 095

7 426

7 585

14,0

14,4

Torsby

866

768

5 590

5 797

15,5

13,2

Årjäng

1 077

1 112

4 795

5 098

22,5

21,8

Värmlands län

20 073

19 861

140 645

142 903

14,3

13,9

Riket

1 077 900

1 092 727

5 239 188

5 312 519

20,6

20,6

Källa: Statistiska centralbyrån

             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta