Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 976 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Befolkning och hushåll // Utrikesfödda kvinnor och män

Utrikesfödda kvinnor och män

Senast uppdaterad 2023-02-23
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare skall man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Redovisningarna av medborgarskap och födelseland bygger på uppgifter i folkbokföringen. Medborgarskap ska avse nu existerande självständig statsbildning.
PDF
Diagram nuläge

Utrikesfödda kvinnor och män 2022-12-31

             

Kommun/Region

Antal utrikesfödda

Befolkning

Andel utrikesfödda (%)

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Arvika

1 676

1 578

12 854

12 978

13,0

12,2

Eda

1 217

1 176

4 143

4 392

29,4

26,8

Filipstad

941

916

5 076

5 239

18,5

17,5

Forshaga

522

518

5 704

5 874

9,2

8,8

Grums

521

564

4 482

4 623

11,6

12,2

Hagfors

942

967

5 582

6 007

16,9

16,1

Hammarö

660

603

8 424

8 396

7,8

7,2

Karlstad

7 030

7 057

48 484

47 982

14,5

14,7

Kil

515

460

5 980

6 135

8,6

7,5

Kristinehamn

1 639

1 701

11 886

12 167

13,8

14,0

Munkfors

280

299

1 824

1 877

15,4

15,9

Storfors

280

286

1 826

2 056

15,3

13,9

Sunne

721

688

6 640

6 778

10,9

10,2

Säffle

1 051

1 120

7 510

7 732

14,0

14,5

Torsby

845

744

5 588

5 823

15,1

12,8

Årjäng

1 079

1 101

4 812

5 102

22,4

21,6

Värmlands län

19 919

19 778

140 815

143 161

14,1

13,8

Riket

1 063 881

1 081 793

5 223 232

5 298 324

20,4

20,4

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta