Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 196 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Befolkning och hushåll // Utrikesfödda kvinnor och män

Utrikesfödda kvinnor och män

Senast uppdaterad 2022-02-23
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare skall man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Redovisningarna av medborgarskap och födelseland bygger på uppgifter i folkbokföringen. Medborgarskap ska avse nu existerande självständig statsbildning.
PDF
Diagram nuläge

Utrikesfödda kvinnor och män 2021-12-31

             

Kommun/Region

Antal utrikesfödda

Befolkning

Andel utrikesfödda (%)

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Arvika

1 664

1 543

12 863

12 991

12,9

11,9

Eda

1 208

1 148

4 131

4 359

29,2

26,3

Filipstad

932

926

5 112

5 291

18,2

17,5

Forshaga

515

523

5 726

5 880

9,0

8,9

Grums

512

535

4 465

4 626

11,5

11,6

Hagfors

854

898

5 541

6 012

15,4

14,9

Hammarö

646

591

8 397

8 368

7,7

7,1

Karlstad

6 783

6 794

48 059

47 349

14,1

14,3

Kil

500

476

5 966

6 168

8,4

7,7

Kristinehamn

1 670

1 720

11 935

12 164

14,0

14,1

Munkfors

267

285

1 819

1 861

14,7

15,3

Storfors

285

298

1 880

2 068

15,2

14,4

Sunne

691

665

6 584

6 771

10,5

9,8

Säffle

1 072

1 123

7 608

7 788

14,1

14,4

Torsby

843

732

5 640

5 832

14,9

12,6

Årjäng

1 098

1 114

4 829

5 113

22,7

21,8

Värmlands län

19 540

19 371

140 555

142 641

13,9

13,6

Riket

1 038 105

1 052 398

5 191 619

5 260 707

20,0

20,0

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta