Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 885 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Befolkning och hushåll // Utrikesfödda kvinnor och män

Utrikesfödda kvinnor och män

Senast uppdaterad 2021-02-23
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare skall man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Redovisningarna av medborgarskap och födelseland bygger på uppgifter i folkbokföringen. Medborgarskap ska avse nu existerande självständig statsbildning.
PDF
Diagram nuläge

Utrikesfödda kvinnor och män 2020-12-31

             

Kommun/Region

Antal utrikesfödda

Befolkning

Andel utrikesfödda (%)

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Arvika

1 655

1 577

12 895

13 037

12,8

12,1

Eda

1 258

1 163

4 164

4 386

30,2

26,5

Filipstad

947

978

5 141

5 362

18,4

18,2

Forshaga

496

538

5 689

5 835

8,7

9,2

Grums

521

527

4 457

4 586

11,7

11,5

Hagfors

816

843

5 558

5 959

14,7

14,1

Hammarö

628

596

8 340

8 328

7,5

7,2

Karlstad

6 686

6 631

47 753

47 075

14,0

14,1

Kil

501

465

5 976

6 139

8,4

7,6

Kristinehamn

1 671

1 769

11 969

12 221

14,0

14,5

Munkfors

269

281

1 845

1 880

14,6

14,9

Storfors

297

319

1 892

2 098

15,7

15,2

Sunne

696

668

6 563

6 772

10,6

9,9

Säffle

1 084

1 156

7 625

7 795

14,2

14,8

Torsby

813

741

5 652

5 897

14,4

12,6

Årjäng

1 082

1 143

4 837

5 159

22,4

22,2

Värmlands län

19 420

19 395

140 356

142 529

13,8

13,6

Riket

1 016 425

1 030 306

5 156 448

5 222 847

19,7

19,7

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta