Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 196 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Befolkning och hushåll // Medborgarskap, in- och utvandr…

Medborgarskap, in- och utvandrare

Senast uppdaterad 2022-03-29
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare skall man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Redovisningarna av medborgarskap och födelseland bygger på uppgifter i folkbokföringen. Medborgarskap ska avse nu existerande självständig statsbildning.
PDF
Diagram nuläge

Invandrare och utvandrare 2021 efter medborgarskap

                 

Invandrare

 

Utvandrare

Medborgarskapsland

Värmlands län

Riket

 

Medborgarskapsland

Värmlands län

Riket

Antal

Procent

Procent

 

Antal

Procent

Procent

Sverige

313

18,4

17,7

 

Sverige

431

43,4

52,7

Afrika

212

12,4

9,9

 

Norge

237

23,9

2,7

Norge

206

12,1

1,5

 

Europa utom EU och Norden

30

3,0

3,9

Tyskland

123

7,2

3,7

 

Polen

27

2,7

3,3

Syrien

104

6,1

4,0

 

Tyskland

21

2,1

2,8

Europa utom EU och Norden

95

5,6

9,2

 

Afrika

21

2,1

1,7

Afghanistan

72

4,2

2,4

 

Danmark

18

1,8

3,1

Irak

50

2,9

1,7

 

Irak

17

1,7

1,0

Polen

36

2,1

3,5

 

Rumänien

15

1,5

1,3

Danmark

26

1,5

1,9

 

Nordamerika

15

1,5

1,8

Pakistan

22

1,3

3,5

 

Indien

13

1,3

3,4

Sydamerika

20

1,2

2,3

 

Finland

12

1,2

3,3

Nordamerika

19

1,1

2,5

 

Syrien

7

0,7

0,6

Indien

17

1,0

6,6

 

Island

4

0,4

0,6

Rumänien

16

0,9

1,9

 

Sydamerika

4

0,4

0,9

Finland

12

0,7

1,8

 

Pakistan

3

0,3

0,6

Iran

12

0,7

2,2

 

Afghanistan

2

0,2

0,2

Island

7

0,4

0,4

 

Iran

2

0,2

0,4

Kina

7

0,4

2,1

 

Kina

2

0,2

1,7

Oceanien

3

0,2

0,3

 

Oceanien

2

0,2

0,3

Statslös

6

0,4

0,4

 

Statslös

0

0,0

0,2

Okänt

2

0,1

0,3

 

Okänt

5

0,5

0,3

Samtliga

1 703

100

100

 

Samtliga

993

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta