Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 885 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Befolkning och hushåll // Medborgarskap, in- och utvandr…

Medborgarskap, in- och utvandrare

Senast uppdaterad 2021-03-22
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare skall man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Redovisningarna av medborgarskap och födelseland bygger på uppgifter i folkbokföringen. Medborgarskap ska avse nu existerande självständig statsbildning.
PDF
Diagram nuläge

Invandrare och utvandrare 2020 efter medborgarskap

                 

Invandrare

 

Utvandrare

Medborgarskapsland

Värmlands län

Riket

 

Medborgarskapsland

Värmlands län

Riket

Antal

Procent

Procent

 

Antal

Procent

Procent

Afghanistan

383

22,9

28,6

 

Sverige

374

45,0

45,4

Sverige

359

21,4

20,3

 

Norge

194

23,3

2,5

Norge

194

11,6

1,6

 

Afghanistan

48

5,8

12,4

Tyskland

170

10,1

11,1

 

Tyskland

27

3,2

4,4

Nordamerika

132

7,9

9,3

 

Danmark

25

3,0

3,5

Syrien

100

6,0

3,9

 

Storbritannien och Nordirland

23

2,8

3,1

Storbritannien och Nordirland

88

5,3

2,8

 

Finland

21

2,5

3,9

Indien

86

5,1

3,1

 

Polen

21

2,5

4,5

Eritrea

69

4,1

2,0

 

Iran

14

1,7

1,0

Iran

57

3,4

2,0

 

Nordamerika

12

1,4

2,1

Polen

33

2,0

3,0

 

Europa utom EU28 och Norden

10

1,2

1,9

Europa utom EU28 och Norden

32

1,9

2,2

 

Syrien

8

1,0

0,8

Rumänien

30

1,8

1,7

 

Kina

5

0,6

2,0

Finland

29

1,7

2,1

 

Sydamerika

4

0,5

2,0

Sydamerika

21

1,3

2,3

 

Island

3

0,4

0,7

Pakistan

18

1,1

2,9

 

Rumänien

3

0,4

1,6

Danmark

15

0,9

2,3

 

Irak

3

0,4

3,9

Kina

10

0,6

2,1

 

Pakistan

3

0,4

0,5

Island

8

0,5

0,5

 

Indien

2

0,2

0,2

Irak

8

0,5

4,9

 

Oceanien

1

0,1

0,4

Oceanien

1

0,1

0,3

 

Eritrea

0

0,0

0,7

Statslös

13

0,8

0,6

 

Statslös

0

0,0

0,2

Okänt

4

0,2

0,3

 

Okänt

4

0,5

0,3

Samtliga                                   

1 676

100

100

 

Samtliga                                   

831

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta