Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Befolkning och hushåll // Invandring och utvandring

Invandring och utvandring

Senast uppdaterad 2024-02-22
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare ska man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. Enbart personer som folkbokförs räknas som invandrare. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Flyktingar som är under utredning finns inte med i statistiken varken som invandrad eller som utländsk medborgare i befolkningen. Den som inte fått uppehållstillstånd och därför lämnar riket finns inte heller med bland utvandrarna.
PDF
Diagram tidsserie
Invandrare och utvandrare 2023. Värmlands län

Kvinnor Män Totalt
Invandrare 861 929 1 790
Utvandrare 597 665 1 262
Flyttningsnetto 264 264 528

Invandrare och utvandrare 1993-2023

 

 

 

 

 

     

År

Värmlands län

Invandrare

Utvandrare

Flyttningsnetto

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Totalt

1993

1 010

1 062

423

447

587

615

1 202

1994

1 752

1 837

435

447

1 317

1 390

2 707

1995

566

520

384

383

182

137

319

1996

381

382

437

429

-56

-47

-103

1997

550

594

520

483

30

111

141

1998

585

579

585

627

0

-48

-48

1999

630

641

447

486

183

155

338

2000

808

754

410

454

398

300

698

2001

823

938

352

431

471

507

978

2002

976

1 088

433

456

543

632

1 175

2003

995

1 024

453

474

542

550

1 092

2004

896

897

444

500

452

397

849

2005

965

1 032

420

475

545

557

1 102

2006

1 153

1 365

411

490

742

875

1 617

2007

1 121

1 251

504

589

617

662

1 279

2008

1 175

1 170

517

598

658

572

1 230

2009

1 035

1 180

518

601

517

579

1 096

2010

1 073

1 260

582

724

491

536

1 027

2011

1 004

1 237

711

831

293

406

699

2012

1 213

1 346

544

604

669

742

1 411

2013

1 427

1 566

534

590

893

976

1 869

2014

1 440

2 130

523

613

917

1 517

2 434

2015

1 524

2 029

567

716

957

1 313

2 270

2016

2 458

3 206

472

533

1 986

2 673

4 659

2017

1 670

1 871

402

487

1 268

1 384

2 652

2018

1 254

1 492

418

503

836

989

1 825

2019

986

1 335

462

507

524

828

1 352

2020

776

900

396

435

380

465

845

2021

860

843

471

522

389

321

710

2022

1 024

1 075

478

516

546

559

1 105

2023

861

929

597

665

264

264

528

Källa: Statistiska centralbyrån

               

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta