Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 196 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Befolkning och hushåll // Antal rivna lägenheter i flerb…

Antal rivna lägenheter i flerbostadshus

Senast uppdaterad 2022-06-13
Förklaring
SCB erhåller uppgifter om rivningar av kommunerna, kompletterade med uppgifter per telefon för vissa ägare. I materialet ingår samtliga ägarkategorier; stat, landsting, kommun, kommunägda bolag, HSB, Riksbyggen, annan bostadsrättsförening samt övriga ägare.
Antal rivna lägenheter i flerbostadshus 2011-2021

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Arvika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
Eda 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0
Filipstad 6 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0
Forshaga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grums 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0
Hagfors 105 23 69 42 33 0 0 6 0 18 0
Hammarö 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
Karlstad 0 0 0 11 0 0 18 0 19 0 0
Kil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kristinehamn 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Munkfors 0 0 28 0 0 3 0 0 0 0 0
Storfors 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Säffle 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
Torsby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årjäng 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0
Värmlands län 111 24 97 86 37 7 18 22 219 108 0
Riket 495 768 566 826 468 739 463 449 540 1 080 599

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta