Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 976 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Kväve

Senast uppdaterad 2023-04-27
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2021/22, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker

Region Kg kväve (N) per hektar
Stockholms län 68
Uppsala län 87
Södermanlands län 76
Östergötlands län 88
Jönköpings län 51
Kronobergs län 50
Kalmar län 75
Gotlands län 74
Blekinge län 75
Skåne län 119
Hallands län 92
Västra Götalands län 74
Värmlands län 49
Örebro län 86
Västmanlands län 75
Dalarnas län 43
Gävleborgs län 36
Västernorrlands län 24
Jämtlands län 23
Västerbottens län 42
Norrbottens län 35
Riket 78
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2002/2003-2021/2022, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker

År Värmlands län Riket
2002/2003 50 77
2003/2004 49 75
2004/2005 36 68
2005/2006 39 69
2006/2007 49 71
2007/2008 50 75
2008/2009 29 57
2009/2010 34 69
2010/2011 35 69
2011/2012 38 60
2012/2013 32 66
2013/2014 46 74
2014/2015 52 79
2015/2016 25 78
2016/2017 24 83
2017/2018 23 77
2018/2019 27 76
2019/2020 36 90
2020/2021 51 82
2021/2022 49 78
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2002/2003-2021/2022, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker. Index år 2002/2003=100

År Värmlands län Riket
2002/2003 100 100
2003/2004 98 97
2004/2005 72 88
2005/2006 78 90
2006/2007 98 92
2007/2008 100 97
2008/2009 58 74
2009/2010 68 90
2010/2011 70 90
2011/2012 76 78
2012/2013 64 86
2013/2014 92 96
2014/2015 104 103
2015/2016 50 101
2016/2017 48 108
2017/2018 46 100
2018/2019 54 99
2019/2020 72 117
2020/2021 102 106
2021/2022 98 101

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta