Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 976 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Kväve

Senast uppdaterad 2022-04-28
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2020/21, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker

Region Kg kväve (N) per hektar
Stockholms län 71
Uppsala län 93
Södermanlands län 79
Östergötlands län 91
Jönköpings län 54
Kronobergs län 52
Kalmar län 79
Gotlands län 77
Blekinge län 77
Skåne län 124
Hallands län 96
Västra Götalands län 78
Värmlands län 51
Örebro län 90
Västmanlands län 79
Dalarnas län 44
Gävleborgs län 37
Västernorrlands län 25
Jämtlands län 24
Västerbottens län 43
Norrbottens län 36
Riket 82
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2001/2002-2020/2021, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker

År Värmlands län Riket
2001/2002 52 79
2002/2003 50 77
2003/2004 49 75
2004/2005 36 68
2005/2006 39 69
2006/2007 49 71
2007/2008 50 75
2008/2009 29 57
2009/2010 34 69
2010/2011 35 69
2011/2012 38 60
2012/2013 32 66
2013/2014 46 74
2014/2015 52 79
2015/2016 25 78
2016/2017 24 83
2017/2018 23 77
2018/2019 27 76
2019/2020 36 90
2020/2021 51 82
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2001/2002-2020/2021, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker. Index år 2001/2002=100

År Värmlands län Riket
2001/2002 100 100
2002/2003 96 97
2003/2004 94 95
2004/2005 69 86
2005/2006 75 87
2006/2007 94 90
2007/2008 96 95
2008/2009 56 72
2009/2010 65 87
2010/2011 67 87
2011/2012 73 76
2012/2013 62 84
2013/2014 88 94
2014/2015 100 100
2015/2016 48 99
2016/2017 46 105
2017/2018 44 97
2018/2019 52 96
2019/2020 69 114
2020/2021 98 104

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta