Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Kväve

Senast uppdaterad 2024-04-25
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2022/23, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker

Region Kg kväve (N) per hektar
Stockholms län 68
Uppsala län 86
Södermanlands län 83
Östergötlands län 84
Jönköpings län 34
Kronobergs län 38
Kalmar län 78
Gotlands län 68
Blekinge län 63
Skåne län 119
Hallands län 86
Västra Götalands län 79
Värmlands län 40
Örebro län 77
Västmanlands län 77
Dalarnas län 40
Gävleborgs län 30
Västernorrlands län 18
Jämtlands län 17
Västerbottens län 29
Norrbottens län 37
Riket 77
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2003/2004-2022/2023, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker

År Värmlands län Riket
2003/2004 49 75
2004/2005 36 68
2005/2006 39 69
2006/2007 49 71
2007/2008 50 75
2008/2009 29 57
2009/2010 34 69
2010/2011 35 69
2011/2012 38 60
2012/2013 32 66
2013/2014 46 74
2014/2015 52 79
2015/2016 25 78
2016/2017 24 83
2017/2018 23 77
2018/2019 27 76
2019/2020 36 90
2020/2021 51 82
2021/2022 49 78
2022/2023 40 77
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2003/2004-2022/2023, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker. Index år 2003/2004=100

År Värmlands län Riket
2003/2004 100 100
2004/2005 73 91
2005/2006 80 92
2006/2007 100 95
2007/2008 102 100
2008/2009 59 76
2009/2010 69 92
2010/2011 71 92
2011/2012 78 80
2012/2013 65 88
2013/2014 94 99
2014/2015 106 105
2015/2016 51 104
2016/2017 49 111
2017/2018 47 103
2018/2019 55 101
2019/2020 73 120
2020/2021 104 109
2021/2022 100 104
2022/2023 82 103

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta