Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Nystartade företag // Kvinnliga företagare i nystart…

Kvinnliga företagare i nystartade företag

Senast uppdaterad 2022-06-29
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 2021 procentuellt fördelade på län och kön

Län Kvinnlig ledning % Nya företag per 1 000 kvinnor 16-64 år Manlig ledning% Nya företag per 1 000 män 16-64 år
Stockholms län 33,7 10,5 63,5 19,2
Uppsala län 33,3 7,6 64,6 14,3
Södermanlands län 33,5 7,5 64,7 13,9
Östergötlands län 30,7 6,3 67,8 12,9
Jönköpings län 30,0 6,5 68,3 13,6
Kronobergs län 29,7 6,5 68,3 13,8
Kalmar län 29,7 6,2 67,3 13,1
Gotlands län 36,7 9,9 60,0 15,8
Blekinge län 31,1 6,6 67,3 12,9
Skåne län 33,8 9,0 63,4 16,5
Hallands län 30,9 8,0 65,1 16,1
Västra Götalands län 31,8 8,0 65,8 15,6
Värmlands län 32,1 6,6 65,0 12,6
Örebro län 30,7 6,4 67,5 13,5
Västmanlands län 32,6 7,3 65,7 13,9
Dalarnas län 33,6 7,4 64,4 13,3
Gävleborgs län 31,0 6,4 66,4 12,9
Västernorrlands län 30,7 6,8 67,3 14,0
Jämtlands län 36,2 9,7 62,0 15,7
Västerbottens län 29,6 5,9 68,7 12,8
Norrbottens län 31,5 6,8 66,3 12,8
Riket 32,6 8,3 64,9 15,7

Nystartade företag 2000-2020. Könsfördelad efter ledning

   
 

 

 

 

 

   

År

Västerbottens län

Riket

   

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

   

2000

30,0

62,0

29,0

66,0

   

2001

27,0

70,0

31,0

67,0

   

2002

26,4

70,7

31,4

66,4

   

2003

30,0

67,9

31,5

66,5

   

2004

29,2

68,3

32,2

65,4

   

2005

30,6

69,4

33,7

66,3

   

2006

35,0

65,0

35,0

65,0

   

2007

32,9

67,1

33,7

66,3

   

2008

32,7

67,3

34,1

65,9

   

2009

30,8

64,2

33,1

60,9

   

2010

32,2

61,6

32,0

60,6

   

2011

31,4

57,3

31,2

59,9

   

2012

25,8

66,0

31,1

59,9

   

2013

31,3

68,7

34,0

66,0

   

2014

30,4

69,6

34,2

65,8

   

2015

29,6

70,4

33,5

66,5

   

2016

30,8

68,2

32,1

66,4

   

2017

30,9

68,2

31,6

66,9

   

2018

27,8

71,5

32,3

66,3

   

2019

30,7

68,6

32,5

66,0

   

2020

31,1

68,0

32,4

66,4

   

Källa: Tillväxtanalys

   
             
             

Nystartade företag 2000-2020 per 1000 invånare fördelade efter ledning

             

År

Västerbottens län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

2000

2,8

5,5

4,5

4,2

9,1

6,9

2001

2,2

5,4

3,9

4,0

8,3

6,3

2002

2,4

6,2

4,4

4,2

8,7

6,6

2003

2,7

5,8

4,4

4,1

8,4

6,4

2004

3,0

6,7

5,0

4,7

9,4

7,3

2005

3,3

8,0

5,6

5,2

9,9

7,6

2006

3,7

6,6

5,2

5,4

9,6

7,6

2007

4,5

8,7

7,1

6,2

11,9

9,7

2008

4,5

8,8

7,1

6,3

11,8

9,7

2009

4,2

8,2

6,6

6,7

11,9

10,0

2010

5,6

10,1

8,5

7,6

13,9

11,6

2011

6,1

10,4

9,4

7,8

14,5

12,3

2012

4,8

11,6

9,0

7,3

13,6

11,5

2013

5,8

11,9

8,9

7,9

14,9

11,5

2014

5,6

11,9

8,8

8,3

15,4

11,9

2015

5,5

12,3

9,0

7,9

15,1

11,6

2016

5,9

12,4

9,3

7,6

15,0

11,4

2017

5,8

12,1

9,2

7,3

14,8

11,3

2018

4,6

11,1

8,0

7,1

14,0

10,8

2019

5,5

11,5

8,6

7,1

13,8

10,6

2020

5,7

11,7

8,8

7,7

15,1

11,7

Källa: Tillväxtanalys


     
             
         
           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
     
             
             
 
             
     
           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 

Utveckling av antalet nystartade företag 2001-2021 per 1000 invånare. Index år 2001=100

             

År

Västerbottens län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

2001

100

100

100

100

100

100

2002

109

115

113

105

105

105

2003

123

107

113

103

101

102

2004

136

124

128

118

113

116

2005

149

148

144

129

119

120

2006

170

122

134

134

116

120

2007

205

161

182

155

143

154

2008

205

163

182

158

142

154

2009

190

152

169

167

144

158

2010

256

187

218

190

168

184

2011

277

193

241

195

174

195

2012

219

214

232

182

163

183

2013

262

220

228

199

180

183

2014

253

220

226

207

185

189

2015

251

228

231

197

182

183

2016

270

229

237

189

181

181

2017

266

225

235

182

178

179

2018

209

206

206

178

169

172

2019

249

213

220

178

167

168

2020

258

216

227

194

182

185

2021

267

236

246