Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Nystartade företag // Kvinnliga företagare i nystart…

Kvinnliga företagare i nystartade företag

Senast uppdaterad 2023-07-14
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 2022 procentuellt fördelade på län och kön

Län Kvinnlig ledning % Nya företag per 1 000 kvinnor 16-64 år Manlig ledning% Nya företag per 1 000 män 16-64 år
Stockholms län 32,5 9,3 64,8 18,0
Uppsala län 31,8 6,8 66,9 13,9
Södermanlands län 31,7 6,5 66,8 13,1
Östergötlands län 28,9 5,4 69,7 12,1
Jönköpings län 28,7 5,5 69,7 12,3
Kronobergs län 28,3 5,9 69,8 13,4
Kalmar län 33,9 6,7 64,7 12,0
Gotlands län 39,2 9,4 59,3 14,0
Blekinge län 30,6 6,0 68,1 11,9
Skåne län 31,9 7,7 66,1 15,5
Hallands län 31,0 7,2 66,8 14,9
Västra Götalands län 30,4 7,0 67,5 14,6
Värmlands län 30,5 5,8 67,8 12,0
Örebro län 29,7 6,1 68,7 13,5
Västmanlands län 32,4 6,6 66,5 12,9
Dalarnas län 30,4 6,5 67,5 13,5
Gävleborgs län 30,1 5,7 67,6 12,2
Västernorrlands län 30,4 6,2 68,2 13,1
Jämtlands län 31,4 8,2 66,5 16,5
Västerbottens län 29,9 5,7 68,8 12,2
Norrbottens län 28,5 6,6 69,0 14,3
Riket 31,3 7,3 66,6 14,9

Nystartade företag 2002-2022. Könsfördelad efter ledning

   
 

 

 

 

 

   

År

Västerbottens län

Riket

   

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

   

2002

26,4

70,7

31,4

66,4

   

2003

30,0

67,9

31,5

66,5

   

2004

29,2

68,3

32,2

65,4

   

2005

30,6

69,4

33,7

66,3

   

2006

35,0

65,0

35,0

65,0

   

2007

32,9

67,1

33,7

66,3

   

2008

32,7

67,3

34,1

65,9

   

2009

30,8

64,2

33,1

60,9

   

2010

32,2

61,6

32,0

60,6

   

2011

31,4

57,3

31,2

59,9

   

2012

25,8

66,0

31,1

59,9

   

2013

31,3

68,7

34,0

66,0

   

2014

30,4

69,6

34,2

65,8

   

2015

29,6

70,4

33,5

66,5

   

2016

30,8

68,2

32,1

66,4

   

2017

30,9

68,2

31,6

66,9

   

2018

27,8

71,5

32,3

66,3

   

2019

30,7

68,6

32,5

66,0

   

2020

31,1

68,0

32,4

66,4

   

2021

29,6

68,7

32,6

64,9

   

2022

29,9

68,8

31,3

66,6

   

Källa: Tillväxtanalys

   
             
             

Nystartade företag 2002-2022 per 1000 invånare fördelade efter ledning

             

År

Västerbottens län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

2002

2,4

6,2

4,4

4,2

8,7

6,6

2003

2,7

5,8

4,4

4,1

8,4

6,4

2004

3,0

6,7

5,0

4,7

9,4

7,3

2005

3,3

8,0

5,6

5,2

9,9

7,6

2006

3,7

6,6

5,2

5,4

9,6

7,6

2007

4,5

8,7

7,1

6,2

11,9

9,7

2008

4,5

8,8

7,1

6,3

11,8

9,7

2009

4,2

8,2

6,6

6,7

11,9

10,0

2010

5,6

10,1

8,5

7,6

13,9

11,6

2011

6,1

10,4

9,4

7,8

14,5

12,3

2012

4,8

11,6

9,0

7,3

13,6

11,5

2013

5,8

11,9

8,9

7,9

14,9

11,5

2014

5,6

11,9

8,8

8,3

15,4

11,9

2015

5,5

12,3

9,0

7,9

15,1

11,6

2016

5,9

12,4

9,3

7,6

15,0

11,4

2017

5,8

12,1

9,2

7,3

14,8

11,3

2018

4,6

11,1

8,0

7,1

14,0

10,8

2019

5,5

11,5

8,6

7,1

13,8

10,6

2020

5,7

11,7

8,8

7,7

15,1

11,7

2021

5,9

12,8

9,6

8,3

15,7

12,4

2022

5,7

12,2

9,2

7,3

14,9

11,4

Källa: Tillväxtanalys


     
             
         
           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
     
             
             
 
             
     
           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 

Utveckling av antalet nystartade företag 2002-2022 per 1000 invånare. Index år 2002=100

             

År

Västerbottens län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

2002

100

100

100

100

100

100

2003

113

94

100

98

97

97

2004

125

108

114

112

108

111

2005

136

129

127

123

114

115

2006

155

106

119

127

111

115

2007

188

140

161

148

137

147

2008

188

142

161

150

136

147

2009

174

132

150

159

137

151

2010

235

163

193

181

160

176

2011

254

168

214

185

166

186

2012

201

187

205

173

156

174

2013

240

192

202

189

171

174

2014

232