Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Nystartade företag // Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2023-07-14
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 2022 per 1000 invånare (16-64 år)

Region Antal nystartade företag Nya företag per 1000 invånare
Stockholms län 22 164 14,3
Uppsala län 2 624 10,6
Södermanlands län 1 754 10,0
Östergötlands län 2 565 9,0
Jönköpings län 2 014 9,2
Kronobergs län 1 206 10,0
Kalmar län 1 341 9,5
Gotlands län 413 11,8
Blekinge län 849 9,2
Skåne län 10 230 12,0
Hallands län 2 282 11,5
Västra Götalands län 12 001 11,2
Värmlands län 1 509 9,1
Örebro län 1 841 10,1
Västmanlands län 1 653 10,0
Dalarnas län 1 689 10,3
Gävleborgs län 1 537 9,2
Västernorrlands län 1 392 9,9
Jämtlands län 980 12,8
Västerbottens län 1 534 9,2
Norrbottens län 1 604 10,9
Riket 73 182 11,5
Nystartade företag per 1000 invånare (16-64 år) 1997-2022

År Västerbottens län Riket
1997 4,9 6,7
1998 4,0 6,1
1999 4,1 6,4
2000 4,5 6,9
2001 3,9 6,3
2002 4,4 6,6
2003 4,3 6,4
2004 5,0 7,3
2005 5,6 7,6
2006 5,2 7,6
2007 7,2 9,7
2008 7,1 9,7
2009 6,6 10,0
2010 8,5 11,6
2011 9,4 12,3
2012 9,0 11,5
2013 8,9 11,5
2014 8,8 11,9
2015 9,0 11,6
2016 9,3 11,4
2017 9,2 11,2
2018 8,0 10,8
2019 8,6 10,7
2020 8,9 11,7
2021 10,4 13,2
2022 9,2 11,5
Utveckling av antalet nystartade företag per 1000 invånare (16-64 år) 1997-2022. Index år 1997=100

År Västerbottens län Riket
1997 100 100
1998 82 91
1999 84 96
2000 92 103
2001 80 94
2002 90 99
2003 88 96
2004 102 109
2005 114 113
2006 106 113
2007 147 145
2008 145 145
2009 135 149
2010 173 173
2011 192 184
2012 184 172
2013 182 172
2014 180 178
2015 184 173
2016 189 170
2017 187 168
2018 163 161
2019 176 160
2020 181 174
2021 212 198
2022 188 171

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta