Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Nystartade företag // Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2022-06-29
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 2021 per 1000 invånare (16-64 år)

Region Antal nystartade företag Nya företag per 1000 invånare
Stockholms län 23 780 16,4
Uppsala län 2 743 11,7
Södermanlands län 1 915 11,7
Östergötlands län 2 797 10,3
Jönköpings län 2 258 10,5
Kronobergs län 1 260 11,7
Kalmar län 1 411 10,8
Gotlands län 463 14,3
Blekinge län 929 11,4
Skåne län 11 224 14,6
Hallands län 2 501 13,6
Västra Götalands län 13 076 13,1
Värmlands län 1 650 10,3
Örebro län 1 865 10,7
Västmanlands län 1 799 11,5
Dalarnas län 1 748 10,5
Gävleborgs län 1 663 10,7
Västernorrlands län 1 512 11,9
Jämtlands län 1 001 14,1
Västerbottens län 1 591 10,4
Norrbottens län 1 499 10,3
Riket 78 685 13,2
Nystartade företag per 1000 invånare (16-64 år) 1996-2021

År Västerbottens län Riket
1996 4,8 6,5
1997 4,9 6,7
1998 4,0 6,1
1999 4,1 6,4
2000 4,5 6,9
2001 3,9 6,3
2002 4,4 6,6
2003 4,3 6,4
2004 5,0 7,3
2005 5,6 7,6
2006 5,2 7,6
2007 7,2 9,7
2008 7,1 9,7
2009 6,6 10,0
2010 8,5 11,6
2011 9,4 12,3
2012 9,0 11,5
2013 8,9 11,5
2014 8,8 11,9
2015 9,0 11,6
2016 9,3 11,4
2017 9,2 11,2
2018 8,0 10,8
2019 8,6 10,7
2020 8,9 11,7
2021 10,4 13,2
Utveckling av antalet nystartade företag per 1000 invånare (16-64 år) 1996-2021. Index år 1996=100

År Västerbottens län Riket
1996 100 100
1997 102 103
1998 83 94
1999 85 98
2000 94 106
2001 81 97
2002 92 102
2003 90 98
2004 104 112
2005 117 117
2006 108 117
2007 150 149
2008 148 150
2009 138 154
2010 177 178
2011 196 189
2012 188 177
2013 185 177
2014 183 183
2015 188 178
2016 193 175
2017 191 173
2018 167 166
2019 179 165
2020 185 180
2021 217 204

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta