Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Nystartade företag

Senast uppdaterad 2023-07-14
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 1997-2022

År Västerbottens län Riket Västerbottens län/Riket (%)
1997 797 37 040 2,2
1998 652 34 040 1,9
1999 667 35 820 1,9
2000 721 38 745 1,9
2001 632 35 517 1,8
2002 717 37 348 1,9
2003 694 36 413 1,9
2004 823 41 792 2,0
2005 921 43 932 2,1
2006 867 44 386 2,0
2007 1 179 57 194 2,1
2008 1 174 57 801 2,0
2009 1 095 59 597 1,8
2010 1 404 69 855 2,0
2011 1 556 73 709 2,1
2012 1 490 69 216 2,2
2013 1 463 69 242 2,1
2014 1 445 71 668 2,0
2015 1 471 70 135 2,1
2016 1 550 71 825 2,2
2017 1 495 68 887 2,2
2018 1 313 66 750 2,0
2019 1 419 66 892 2,1
2020 1 465 73 687 2,0
2021 1 591 78 685 2,0
2022 1 534 73 182 2,1

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta