Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
273 192 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Turism // Hotellgästerna fördelade efter…

Hotellgästerna fördelade efter målgrupp

Senast uppdaterad 2021-04-07
Förklaring

Målgruppsredovisningen baseras på antalet belagda rum och redovisas enligt gästens sätt att betala:

  • Affärs- och uppdragsresenär – gäst som betalar ordinarie pris (inklusive eventuell företagsrabatt)
  • Konferensgäst – gäst som betalar enligt konferensprislista samt bor och konfererar på hotellet
  • Gruppgäst – gäst som betalar enligt grupprislista
  • Fritidsresenär – dels gäst som (ofta) inte betalar ordinarie pris och reser främst över helger och under sommaren, dels fullt betalande privatgäst på turisthotell
PDF
Diagram nuläge

Hotellgästerna (belagda rum) fördelade efter målgrupp 2020

         

 

Belagda rum

Procentuell fördelning

Västerbottens län

Riket              

Västerbottens län

Riket

Affärsresenärer

242 358

6 142 041

52,4

43,1

Konferensdeltagare

12 950

726 784

2,8

5,1

Gruppresenärer

57 352

627 030

12,4

4,4

Fritidsresenärer

149 855

6 754 820

32,4

47,4

Totalt

462 515

14 250 675

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån, Tillväxtverket

Hotellgästerna (belagda rum) fördelade efter målgrupp 2000-2020

           

Västerbottens län, antal

År

Affärs- resenärer

Konferens- deltagare

Grupp- resenärer

Fritids- resenärer

Totalt

2000

203 369

44 741

24 404

134 224

406 738

2001

204 991

51 248

29 894

140 931

427 064

2002

193 591

46 294

29 460

151 506

420 850

2003

213 765

43 626

26 175

148 327

436 256

2004

203 132

50 035

24 803

149 676

427 646

2005

208 104

55 264

19 861

148 523

431 752

2006

230 087

54 589

21 655

144 819

451 151

2007

249 743

47 094

27 591

151 273

475 701

2008

250 166

49 062

27 203

159 329