Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Turism // Övernattningar efter gästernas…

Övernattningar efter gästernas nationalitet

Senast uppdaterad 2024-04-04
Förklaring

Målgruppsredovisningen baseras på antalet belagda rum och redovisas enligt gästens sätt att betala:

  • Affärs- och uppdragsresenär – gäst som betalar ordinarie pris (inklusive eventuell företagsrabatt)
  • Konferensgäst – gäst som betalar enligt konferensprislista samt bor och konfererar på hotellet
  • Gruppgäst – gäst som betalar enligt grupprislista
  • Fritidsresenär – dels gäst som (ofta) inte betalar ordinarie pris och reser främst över helger och under sommaren, dels fullt betalande privatgäst på turisthotell
PDF
Diagram nuläge

Övernattningar efter gästernas nationalitet 2023 (tusental)

       

Region

Medborgarskap

1000-tal

Andelar (%)

Västerbottens  län

Sverige

1 488

77,0

Övriga Norden

286

14,8

Övriga Europa

130

6,7

Utanför Europa

27

1,4

Totalt

1 932

100

       

Riket

Sverige

51 440

75,7

Övriga Norden

5 716

8,4

Övriga Europa

8 126

12,0

Utanför Europa

2 630

3,9

Totalt

67 913

100

Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket

Övernattningar 2008-2023 efter gästernas nationalitet. 1000-tal

           

Västerbottens län, antal tusen

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

1 118

192

78

23

1 411

2009

1 094

202

71

13

1 379

2010

1 160

220

69

14

1 463

2011

1 222

241

68

21

1 552

2012

1 199

251

69

20

1 540

2013

1 191

273

81

19

1 564

2014

1 234

251

75

23

1 583

2015

1 270

270

84

25

1 649

2016

1 386

254

84

23

1 748

2017

1 454

258

92

37

1 842

2018

1 415

277

103

48

1 844

2019

1 445

288

110

35

1 878

2020

1 125

48

55

15

1 243

2021

1 405

110

145

21

1 682

2022

1 424

288

186

31

1 928

2023

1 488

286

130

27

1 932

Västerbottens län, procent

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

79,2

13,6

5,5

1,6

100

2009

79,3

14,6

5,1

1,0

100

2010

79,3

15,0

4,7

1,0

100

2011

78,8

15,5

4,4

1,3

100

2012

77,9

16,3

4,5

1,3

100

2013

76,1

17,5

5,1

1,2

100

2014

78,0

15,9

4,7

1,4

100

2015

77,0

16,4

5,1

1,5

100

2016

79,3

14,5

4,8

1,3

100

2017

78,9

14,0

5,0

2,0

100

2018

76,8

15,0

5,6

2,6

100

2019

77,0

15,3

5,9

1,9

100

2020

90,5

3,9

4,4

1,2

100

2021

83,5

6,6

8,6

1,3

100

2022

73,8

14,9

9,6

1,6

100

2023

77,0

14,8

6,7

1,4

100

           

Riket, antal

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

38 133

4 496

6 006

1 461

50 097

2009

38 681

5 046

5 880

1 403

51 011

2010

39 603

5 261

5 921

1 620

52 406

2011

39 743

5 018

5 949

1 914

52 624

2012

39 916

5 024

5 752

1 999

52 690

2013

40 846

4 921

5 863

2 106

53 736

2014

42 654

4 915

6 283

2 549

56 401

2015

44 854

5 288

6 826

3 061

60 029

2016

46 203

5 123

7 077

3 393

61 796

2017

47 017

5 084

7 227

3 879

63 208

2018

47 852

5 421

7 527

4 379

65 179

2019

49 849

5 471

8 068

3 983

67 371

2020

38 122

1 278

2 547

1 355

43 303

2021

46 946

1 652

4 198

1 423

54 220

2022

52 420

5 232

7 400

2 169

67 220

2023

51 440

5 716

8 126

2 630

67 913

Riket, procent

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

76,1

9,0

12,0

2,9

100

2009

75,8

9,9

11,5

2,8

100

2010

75,6

10,0

11,3

3,1

100

2011

75,5

9,5

11,3

3,6

100

2012

75,8

9,5

10,9

3,8

100

2013

76,0

9,2

10,9

3,9

100

2014

75,6

8,7

11,1

4,5

100

2015

74,7

8,8

11,4

5,1

100

2016

74,8

8,3

11,5

5,5

100

2017

74,4

8,0

11,4

6,1

100

2018

73,4

8,3

11,5

6,7

100

2019

74,0

8,1

12,0

5,9

100

2020

88,0

3,0

5,9

3,1

100

2021

86,6

3,0

7,7

2,6

100

2022

78,0

7,8

11,0

3,2

100

2023

75,7

8,4

12,0

3,9

100

Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket

Utveckling av antalet övernattningar 2008-2023 efter gästernas nationalitet. Index år 2008=100

           

Västerbottens län

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

100

100

100

100

100

2009

98

105

90

58

98

2010

104

114

88

63

104

2011

109

125

87

90

110

2012

107

131

88

89

109

2013

107

142

103

85

111

2014

110

131

95

100

112

2015

114

141

107