Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
274 563 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Snabbstatistik // Befolkningssiffror kvartalsvis

Befolkningssiffror kvartalsvis

Senast uppdaterad 2022-05-11
Förklaring

SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får dagligen ändringsmeddelanden från folkbokföringen. Utgångsmaterialet för förändringsuppgifterna är de rapporter om födelser, dödsfall, inrikes och utrikes flyttningar samt civilståndsändringar som skattekontoren lämnar till Riksskatteverket (RSV).

PDF
Diagram nuläge

Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2022 och folkmängd 31 mars 2022

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Bjurholm

2 378

-17

5

16

-11

23

29

-6

-3

-3

0

Dorotea

2 456

-3

5

17

-12

35

30

5

5

-8

8

Lycksele

12 282

18

49

48

1

107

99

8

-7

12

3

Malå

3 029

-5

4

18

-14

41

40

1

-2

-9

12

Nordmaling

7 075

-25

23

29

-6

51

74

-23

-22

-6

5

Norsjö

3 968

-3

7

15

-8

30

29

1

0

-1

2

Robertsfors

6 747