Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
274 563 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Snabbstatistik // Färdigställda bostadslägenhete…

Färdigställda bostadslägenheter

Senast uppdaterad 2022-08-27
Förklaring

Den preliminära kvartalsstatistiken från SCB ska ge snabb information om bostadsbyggandets utveckling med avseende på påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper. Alla byggprojekt med bygglov/bygganmälan rapporteras till SCB antingen via en särskild Statistikblankett för bygglov/bygganmälan eller genom kopior av kommunens bygglovsblanketter.

PDF
Diagram nuläge
Färdigställda bostadslägenheter, Västerbottens län 2012 ff

Tid (år, kvartal) i flerbostadshus i småhus Totalt
2022K2 28 58 86
2022K1 222 24 246
2021K4 76 73 149
2021K3 192 31 223
2021K2 24 19 43
2021K1 109 18 127
2020K4 69 67 136
2020K3 0 30 30
2020K2 6 23 29
2020K1 287 47 334
2019K4 98 33 131
2019K3 89 19 108
2019K2 487 43 530
2019K1 303 26 329
2018K4 219 50 269
2018K3 327 25 352
2018K2 60 58 118
2018K1 171 24 195
2017K4 236 81 317
2017K3 262 41 303
2017K2 97 51 148
2017K1 292 64 356
2016K4 526 65 591
2016K3 119 63 182
2016K2 430 71 501
2016K1 81 55 136
2015K4 226 99 325
2015K3 189 21 210
2015K2 261 89 350
2015K1 335 37 372
2014K4 98 34 132
2014K3 255 31 286
2014K2 48 24 72
2014K1 170 21 191
2013K4 101 32 133
2013K3 42 30 72
2013K2 18 40 58
2013K1 211 43 254
2012K4 211 18 229
2012K3 36 22 58
2012K2 0 23 23
2012K1 50 7 57

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta