Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 734 443 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Population

Last update 2021-02-23
Explanation
The annual population statistics are total statistics describing the composition of the population in different respects (gender, age, citizenship, regional distribution etc.) and changes in the population over time. The basis for population statistics is data on the population taken from the register of the total population (RTB).
PDF
Diagram nuläge

Population 2020-12-31 by gender and age

             

Age

Västra Götaland County

Sweden

Number

Per cent

Per cent

Women

Men

Women

Men

Women

Men

0-4

48 405

51 517

2,8

3,0

2,8

2,9

5-9

49 886

52 825

2,9

3,0

2,9

3,1

10-14

49 898

53 284

2,9

3,1

2,9

3,1

15-19

45 715

48 679

2,6

2,8

2,7

2,9

20-24

45 980

52 387

2,7

3,0

2,6

3,0

25-29

61 293

64 829

3,5

3,7

3,4

3,6

30-34

62 282

66 208

3,6

3,8

3,5

3,7

35-39

54 174

57 836

3,1

3,3

3,1

3,3

40-44

51 740

53 957

3,0

3,1

3,0

3,1

45-49

53 941

55 933

3,1

3,2

3,2

3,3

50-54

54 985

56 362

3,2

3,2

3,2

3,3

55-59

52 926

54 466

3,1

3,1

3,1

3,1

60-64

47 333

47 815

2,7

2,8

2,7

2,8

65-69

45 022

43 635

2,6

2,5

2,6

2,6

70-74

45 486

43 665

2,6

2,5

2,7

2,6

75-79

37 775

35 025

2,2

2,0

2,3

2,1

80-84

25 119

20 316

1,4

1,2

1,5

1,2

85-89

16 645

10 661

1,0

0,6

1,0

0,6

90-94

8 521

4 148

0,5

0,2

0,5

0,2

95-99

2 549

844

0,1

0,0

0,1

0,0

100-

311

65

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

859 986

874 457

49,6

50,4

49,7

50,3

Source: Statistics Sweden

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta