Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 734 443 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2020-12-09
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2019

         

Omsättning

Västra Götalands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

 -250 Tkr

3 881

13 518

22 520

85 648

250-999 Tkr

1 256

2 801

6 794

16 348

1-1,9 Mnkr

554

1 116

2 852

6 215

2-4,9 Mnkr

688

1 067

3 262

6 071

5-9,9 Mnkr

379

650

1 862

3 585

10-49 Mnkr

607

1 025

3 073

5 198

50-99 Mnkr

163

250

824

1 202

100 - Mnkr

250

300

1 404

1 782

Samtliga

7 778

20 727

42 591

126 049

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2010-2019

                     

Västra Götalands län

               

Omsättning

Exportföretag

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 -250 Tkr

3710

3569

3569

3840

3906

3783

3911

3 776

3 805

3 881

250-999 Tkr

1205

1233

1230

1234

1182

1228

1233

1 194

1 243

1 256

1-1,9 Mnkr

563

522

522

510

537

566

521

543

556

554

2-4,9 Mnkr

645

604

633

616

607

623

633

645

625

688

5-9,9 Mnkr

406

364

355

374

367

362

373

380

381

379

10-49 Mnkr

616

589

572

561

565

580

586

595

606

607

50-99 Mnkr

146

124

110

121

136

141

136

141

157

163

100 - Mnkr

245

210

210

203

216

218

224

231

248

250

Samtliga

7536

7215

7201

7459

7516

7501

7617

7 505

7 621

7 778

Omsättning

Importföretag

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 -250 Tkr

8194

8531

8703

10348

11319

11831

12513

12 839

12 955

13 518

250-999 Tkr

2385

2392

2475

2567

2575

2635

2721

2 703

2 766

2 801

1-1,9 Mnkr

1003

996

1003

1005

1058

1038

1065

1 075

1 051

1 116

2-4,9 Mnkr

998

1047

1028

1064

1073

1092

1117

1 144

1 119

1 067

5-9,9 Mnkr

599

610

608

591

612

627

642

626

632

650

10-49 Mnkr

893

890

861

873

889

966

977

978

1 017

1 025

50-99 Mnkr

217

193

183

181

198

220

221

254

263

250

100 - Mnkr

260

240

227

236

256

266

267

280

302

300

Samtliga

14549

14899

15088

16865

17980

18675

19523

19 899

20 105

20 727

                     

Riket

Omsättning

Exportföretag

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 -250 Tkr

19 870

19 208

19 091

20 978

21 270

21 239

21 641

21 332

21 483

22 520

250-999 Tkr

6 360

6 202

6 330

6 287

6 283

6 452

6 443

6 443

6 669

6 794

1-1,9 Mnkr

2 782

2 608

2 562

2 580

2 648

2 753

2 727

2 746

2 821

2 852

2-4,9 Mnkr

3 053

2 974

2 964

2 943

2 931

2 984

2 997

3 094

3 135

3 262

5-9,9 Mnkr

1 813

1 698

1 718

1 697

1 706

1 762

1 751

1 790

1 879

1 862

10-49 Mnkr

2 851

2 701

2 681

2 676

2 676

2 759

2 838

2 929

2 950

3 073

50-99 Mnkr

778

700

683

658

713

730

731

726

796

824

100 - Mnkr

1 346

1 122

1 097

1 087

1 122

1 161

1 169

1 247

1 326

1 404

Samtliga

38 853

37 213

37 126

38 906

39 349

39 840

40 297

40 307

41 059

42 591

Omsättning

Importföretag

2010

2011

2012

2013

2014     

2015

2016

2017

2018

2019

 -250 Tkr

49 042

51 238

52 337

64 940

70 297

73 443

78 856

80 494

80 822

85 648

250-999 Tkr

13 442

13 643

13 738

14 592

15 057

15 454

16 084

15 971

16 013

16 348

1-1,9 Mnkr

5 232

5 303

5 291

5 430

5 578

5 705

5 973

6 044

6 042

6 215

2-4,9 Mnkr

5 303

5 260

5 279

5 295

5 501

5 830

5 849

5 991

6 054

6 071

5-9,9 Mnkr

2 973

2 971

2 936

2 923

3 072

3 225

3 401

3 387

3 477

3 585

10-49 Mnkr

4 393

4 318

4 200

4 257

4 430

4 704

4 823

4 918

5 096

5 198

50-99 Mnkr

1 019

947

915

928

991

1 090

1 089

1 145

1 197

1 202

100 - Mnkr

1 503

1 335

1 282

1 274

1 348

1 441

1 498

1 607

1 716

1 782

Samtliga

82 907

85 015

85 978

99 639

106 274

110 892

117 573

119 557

120 417

126 049

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

                     

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta