Gotlands län
Fakta & Perspektiv
60 124 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Infrastruktur // Gods per flygplats

Gods per flygplats

Senast uppdaterad 2021-01-18
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

Gods per flygplats 2020, ton

     

Typ av gods

Visby

Totalt Gotlands län

Fraktgods

 

 

Post

720

720

Totalt

720

720

Källa: Transportstyrelsen

Fraktgods per flygplats 2000-2020, ton

     

År

Visby

Totalt Gotlands län

2000

1

1

2001

5

5

2002

1

1

2003

1

1

2004

8

8

2005

5

5

2006

4

4

2007

59

59

2008

110

110

2009

81

81

2010

75

75

2011

87

87

2012

62

62

2013

81

81

2014

94

94

2015

106

106

2016

95

95

2017

103

103

2018

219

219

2019

 

 

2020

 

 

     

Post per flygplats 2000-2020, ton

     

År

Visby

Totalt Gotlands län

2000

1 221

1 221

2001

1 002

1 002

2002

953

953

2003

1 163

1 163

2004

1 021

1 021

2005

789

789

2006

839

839

2007

848

848

2008

837

837

2009

861

861

2010

792

792

2011

726

726

2012

666

666

2013

687

687

2014

739

739

2015

783

783

2016

803

803

2017

738

738

2018

702

702

2019

684

684

2020

720

720

     

Fraktgods och post flygplats 2000-2020, ton

     

År

Visby

Totalt Gotlands län

2000

1 222

1 222

2001

1 007

1 007

2002

954

954

2003

1 164

1 164

2004

1 029

1 029

2005

794

794

2006

843

843

2007

907

907

2008

947

947

2009

942

942

2010

867

867

2011

813

813

2012

728

728

2013

768

768

2014

833

833

2015

889

889

2016

898

898

2017

841

841

2018

921

921

2019

684

684

2020

720

720

Källa: Transportstyrelsen

Utveckling av fraktgods per flygplats 2000-2020. Index år 2000=100

     

År

Visby

Totalt Gotlands län

2000

100

100

2001

500

500

2002

100

100

2003

100

100

2004

800

800

2005

500

500

2006

400

400

2007

5 900

5 900

2008

11 000

11 000

2009

8 100

8 100

2010

7 500

7 500

2011

8 700

8 700

2012

6 200

6 200

2013

8 100

8 100

2014

9 400

9 400

2015

10 600

10 600

2016

9 500

9 500

2017

10 309

10 309

2018

21 888

21 888

2019

 

 

2020

 

 

     

Utveckling av post per flygplats 2000-2020. Index år 2000=100

     

År

Visby

Totalt Gotlands län

2000

100

100

2001

82

82

2002

78

78

2003

95

95

2004

84

84

2005

65

65

2006

69

69

2007

69

69

2008

69

69

2009

71

71

2010

65

65

2011

59

59

2012

55

55

2013

56

56

2014

61

61

2015

64

64

2016

66

66

2017

60

60

2018

58

58

2019

56

56

2020

59

59

     

Utveckling av fraktgods och post per flygplats 2000-2020. Index år 2000=100

     

År

Visby

Totalt Gotlands län

2000

100

100

2001

82

82

2002

78

78

2003

95

95

2004

84

84

2005

65

65

2006

69

69

2007

74

74

2008

77

77

2009

77

77

2010

71

71

2011

67

67

2012

60

60

2013

63

63

2014

68

68

2015

73

73

2016

74

74

2017

69

69

2018

75

75

2019

56

56

2020

59

59

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta