Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Infrastruktur // Sjöfart, inrikes och utrikes

Sjöfart, inrikes och utrikes

Senast uppdaterad 2024-05-07
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Producent är SCB. De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt passagerartrafiken i svenska hamnar. För den inrikes passagerartrafiken redovisas endast uppgifter för trafiken mellan Gotland och svenska fastlandet.

Sveriges Hamnars medlemmar lämnar varje kvartal uppgifter till Statistiska Centralbyrån. Dessa siffror bearbetas för Sveriges Hamnars räkning och presenteras i ett antal tabeller på webbplatsen www.transportgruppen.se.
PDF
Diagram nuläge

Under år 2023 lastades och lossades 122 miljoner ton gods i de svenska hamnarna. Av detta gick 87 procent på utrikes sjöfart och 13 procent inrikes. 31 procent av detta gods, 38 miljoner ton, lossades eller lastades i Västra Götalands län. Minsta godsmängden, 0,7 miljoner ton, lastades eller lossades i Uppsala län. I Gotlands län lastas och lossas 1,7 miljoner ton. Fem län saknar sjöfart på grund av sin geografiska placering.

Sjöfart, inrikes och utrikes 2023

           

Region                     

Gods tusen ton

Andel i procent

Inrikes    

Utrikes       

Totalt         

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

Stockholms län

1 522

6 723

8 245

18,5

81,5

Uppsala län

143

548

691

20,7

79,3

Södermanlands län

1 529

2 540

4 069

37,6

62,4

Östergötlands län

1 280

1 852

3 132

40,9

59,1

Kalmar län

1 012

1 992

3 004

33,7

66,3

Gotlands län

1 025

668

1 693

60,5

39,5

Blekinge län

441

6 891

7 332

6,0

94,0

Skåne län

543

23 568

24 111

2,3

97,7

Hallands län

289

3 998

4 287

6,7

93,3

Västra Götalands län

2 290

35 247

37 537

6,1

93,9

Värmlands län

238

1 349

1 587

15,0

85,0

Västmanlands län

702

2 073

2 775

25,3

74,7

Gävleborgs län

1 409

4 342

5 751

24,5

75,5

Västernorrlands län

610

3 571

4 181

14,6

85,4

Västerbottens län

724

3 131

3 855

18,8

81,2

Norrbottens län

2 334

7 358

9 692

24,1

75,9

Riket

16 091

105 851

121 942

13,2

86,8

Källa: Transportföretagen, Sveriges Hamnar

Inrikes och utrikes sjöfart 2003-2023

           

Gotlands län

År

Tusen ton

Andel i procent

Totalt inrikes

Totalt utrikes

Totalt gods

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

2003

2 598

3 198

5 796

44,8

55,2

2004

2 502

3 368

5 870

42,6

57,4

2005

2 659

3 256

5 916

45,0

55,0

2006

2 667

3 769

6 436

41,4

58,6

2007

2 689

3 194

5 883

45,7

54,3

2008

3 032

2 733

5 765

52,6

47,4

2009

784

69

853

91,9

8,1

2010

767

94

861

89,1

10,9

2011

782

99

881

88,8

11,2

2012

806

71

877

91,9

8,1

2013

766

53

819

93,5

6,5

2014

844

40

884

95,5

4,5

2015

893

41

934

95,6

4,4

2016

969

57

1 026

94,4

5,6

2017

960

103

1 063

90,3

9,7

2018

910

127

1 037

87,8

12,2

2019

972

66

1 038

93,6

6,4

2020

927

88

1 015

91,3

8,7

2021

1 256

928

2 184

57,5

42,5

2022

1 608

703

2 311

69,6

30,4

2023

1 025

668

1 693

60,5

39,5

Riket

År

Tusen ton

Andel i procent

Totalt inrikes

Totalt utrikes

Totalt gods

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

2003

23 687

137 767

161 454

14,7

85,3

2004

22 715

144 635

167 350

13,6

86,4

2005

26 206

151 916

178 122

14,7

85,3

2006

22 726

157 761

180 487

12,6

87,4

2007

25 465

159 592

185 057

13,8

86,2

2008

25 921

161 855

187 751

13,8

86,2

2009

13 967

112 177

126 144

11,1

88,9

2010

17 968

125 570

143 538

12,5

87,5

2011

17 606

123 472

141 078

12,5

87,5

2012

16 669

119 543

136 212

12,2

87,8

2013

16 079

113 939

130 018

12,4

87,6

2014

16 228

114 421

130 649

12,4

87,6

2015

16 595

115 964

132 559

12,5

87,5

2016

15 932

116 987

132 917

12,0

88,0

2017

16 488

121 686

138 174

11,9

88,1

2018

17 319

123 189

140 508

12,3

87,7

2019

18 532

119 949

138 481

13,4

86,6

2020

18 095

117 383

135 478

13,4

86,6

2021

17 943

116 237

134 177

13,4

86,6

2022

18 522

118 458

136 980

13,5

86,5

2023

16 091

105 851

121 942

13,2

86,8

Källa: Transportföretagen Sveriges Hamnar (fr om 2008) Tidigare SCB.