Gotlands län
Fakta & Perspektiv
60 124 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Infrastruktur // Passagerare per flygplats

Passagerare per flygplats

Senast uppdaterad 2021-01-18
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Passagerare per flygplats 2020

Flygplats Antal passagerare Fördelning, procent
Visby 122 736 100
Gotlands län 122 736 100
Passagerare per flygplats 2000-2020

År Visby Totalt Gotlands län
2000 318 440 318 440
2001 323 163 323 163
2002 301 304 301 304
2003 309 659 309 659
2004 294 483 294 483
2005 276 229 276 229
2006 289 985 289 985
2007 317 466 317 466
2008 324 347 324 347
2009 304 403 304 403
2010 308 145 308 145
2011 340 599 340 599
2012 327 312 327 312
2013 352 215 352 215
2014 406 998 406 998
2015 431 430 431 430
2016 463 616 463 616
2017 488 803 488 803
2018 507 885 507 885
2019 446 850 446 850
2020 122 736 122 736
Utveckling av passagerare per flygplats 2000-2020. Index år 2000=100

År Visby Totalt Gotlands län
2000 100 100
2001 101 101
2002 95 95
2003 97 97
2004 92 92
2005 87 87
2006 91 91
2007 100 100
2008 102 102
2009 96 96
2010 97 97
2011 107 107
2012 103 103
2013 111 111
2014 128 128
2015 135 135
2016 146 146
2017 153 153
2018 159 159
2019 140 140
2020 39 39

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta