Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 001 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Infrastruktur // Passagerare per flygplats

Passagerare per flygplats

Senast uppdaterad 2022-01-18
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Passagerare per flygplats 2021

Flygplats Antal passagerare Fördelning, procent
Visby 189 487 100
Gotlands län 189 487 100
Passagerare per flygplats 2001-2021

År Visby Totalt Gotlands län
2001 323 163 323 163
2002 301 304 301 304
2003 309 659 309 659
2004 294 483 294 483
2005 276 229 276 229
2006 289 985 289 985
2007 317 466 317 466
2008 324 347 324 347
2009 304 403 304 403
2010 308 145 308 145
2011 340 599 340 599
2012 327 312 327 312
2013 352 215 352 215
2014 406 998 406 998
2015 431 430 431 430
2016 463 616 463 616
2017 488 803 488 803
2018 507 885 507 885
2019 446 850 446 850
2020 122 736 122 736
2021 189 487 189 487
Utveckling av passagerare per flygplats 2001-2021. Index år 2001=100

År Visby Totalt Gotlands län
2001 100 100
2002 93 93
2003 96 96
2004 91 91
2005 85 85
2006 90 90
2007 98 98
2008 100 100
2009 94 94
2010 95 95
2011 105 105
2012 101 101
2013 109 109
2014 126 126
2015 134 134
2016 143 143
2017 151 151
2018 157 157
2019 138 138
2020 38 38
2021 59 59

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta