Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott fördelade efter …

Anmälda brott fördelade efter brottets art

Senast uppdaterad 2022-03-31
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott, totalt och per 1000 av medelfolkmängden 2021

         

Brottstyp

Anmälda brott

Per 1000 invånare

Region Väst

Riket           

Region Väst

Riket

Brott mot liv och hälsa

15 413

89 480

7,4

8,6

Brott mot frihet och frid

29 866

173 799

14,4

16,7

Ärekränkningsbrott

1 946

11 847

0,9

1,1

Sexualbrott

4 705

27 639

2,3

2,7

Brott mot familj

303

1 529

0,1

0,1

Stöld, rån, m.m.

77 711

388 198

37,4

37,3

Bedrägeribrott

36 127

195 902

17,4

18,8

Förskingring o annan trolöshet

3 086

13 911

1,5

1,3

Brott mot borgenärer

2 913

14 155

1,4

1,4

Skadegörelsebrott

27 663

221 039

13,3

21,2

Brott mot allmänheten

3 649

19 177

1,8

1,8

Brott mot staten

5 404

36 728

2,6

3,5

Brott mot trafikbrottslagen

13 665

75 973

6,6

7,3

Brott mot narkotikastrafflagen

20 036

118 105

9,6

11,3

Övriga straffrättsliga brott

16 054

93 048

7,7

8,9

Summa brott

258 541

1 480 557

124,4

142,2

Källa: Brottsförbyggande rådet

Antal anmälda brott per 1000 av medelfolkmängden 2011-2021

                       

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Region Väst (Hallands län, Västra Götalands län)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Brott mot liv och hälsa