Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott fördelade efter …

Anmälda brott fördelade efter brottets art

Senast uppdaterad 2021-03-30
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott, totalt och per 1000 av medelfolkmängden 2020

         

Brottstyp

Anmälda brott

Per 1000 invånare

Region Väst

Riket           

Region Väst

Riket

Brott mot liv och hälsa

15 745

90 105

7,6

8,7

Brott mot frihet och frid

30 225

170 069

14,6

16,4

Ärekränkningsbrott

1 926

11 949

0,9

1,2

Sexualbrott

4 323

25 030

2,1

2,4

Brott mot familj

292

1 458

0,1

0,1

Stöld, rån, m.m.

84 453

421 495

40,8

40,6

Bedrägeribrott

41 432

218 308

20,0

21,0

Förskingring o annan trolöshet

3 047

14 059

1,5

1,4

Brott mot borgenärer

3 352

18 029

1,6

1,7

Skadegörelsebrott

32 042

233 610

15,5

22,5

Brott mot allmänheten

3 751

20 628

1,8

2,0

Brott mot staten

5 254

35 669

2,5

3,4

Brott mot trafikbrottslagen

15 973

84 438

7,7

8,1

Brott mot narkotikastrafflagen

22 293

124 044

10,8

12,0

Övriga straffrättsliga brott

17 815

97 942

8,6

8,9

Summa brott

281 923

1 566 872

136,1

151,0

Källa: Brottsförbyggande rådet

Antal anmälda brott per 1000 av medelfolkmängden 2010-2020

                       

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Region Väst (Hallands län, Västra Götalands län)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Brott mot liv och hälsa

 

 

 

 

 

8,1

8,4

8,0

7,8

7,8

7,6

Brott mot frihet och frid

 

 

 

 

 

12,6

13,8

16,2

14,4

14,6

14,6

Ärekränkningsbrott

 

 

 

 

 

1,2

1,2

1,3

1,0

1,0

0,9

Sexualbrott

 

 

 

 

 

1,8

1,8

1,9

1,9

2,0

2,1

Brott mot familj

 

 

 

 

 

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

Stöld, rån, m.m.

 

 

 

 

 

56,4

52,9

48,7

44,4

42,9

40,8

Bedrägeribrott

 

 

 

 

 

17,3

19,0

20,6

24,2

22,0

20,0

Förskingring o annan trolöshet

 

 

 

 

 

1,8

1,6

2,0

1,8

1,7

1,5

Brott mot borgenärer

 

 

 

 

 

1,4

1,6

2,1

1,7

1,3

1,6

Skadegörelsebrott

 

 

 

 

 

19,8

15,1

13,9

12,9

13,5

15,5

Brott mot allmänheten

 

 

 

 

 

1,8

1,7

1,7

1,5

1,5

1,8

Brott mot staten

 

 

 

 

 

2,5

2,4

2,7

2,6

2,7

2,5

Brott mot trafikbrottslagen

 

 

 

 

 

8,1

8,5

8,4

8,4

7,8

7,7

Brott mot narkotikastrafflagen

 

 

 

 

 

8,3

8,1

9,2

9,9

10,3

10,8

Övriga straffrättsliga brott

 

 

 

 

 

6,3

7,6

6,3

6,7

7,9

8,6

Summa brott

 

 

 

 

 

147,7

143,9

143,1

139,2

137,5

136,1

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Hallands län

2010

2011

2012

2013

2014

 

 

 

 

 

 

Brott mot liv och hälsa

8,6

8,2

8,3

7,0

6,6

 

 

 

 

 

 

Brott mot frihet och frid

10,8

11,1

11,5

11,2

10,6