Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Hälsa och ohälsa // Läkemedelskostnader

Läkemedelskostnader

Senast uppdaterad 2021-03-30
Förklaring
Statistiken visar den faktiska kostnaden oavsett vem som betalat, patienten eller landstinget. Uppgifter om expediering av läkemedel på recept hämtas från Socialstyrelsens läkemedelsregister. Uppgifter om leveranser av läkemedel till slutenvården, enligt rekvisition i öppenvården och receptfri försäljning hämtas från Apotekens Service AB:s register. Endast humanläkemedel ingår i statistiken.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Läkemedelskostnader per län 2020, kronor (AUP) per invånare

Region Recept Receptfritt* Rekvisition Totalt
Stockholms län 3 520 575 1 009 5 104
Uppsala län 3 717 448 1 180 5 345
Södermanlands län 3 794 410 946 5 150
Östergötlands län 3 499 452 1 263 5 214
Jönköpings län 3 626 363 836 4 824
Kronobergs län 3 646 360 1 039 5 045
Kalmar län 3 743 529 965 5 237
Gotlands län 4 332 513 1 012 5 858
Blekinge län 3 756 395 1 009 5 160
Skåne län 3 494 392 1 147 5 032
Hallands län 3 993 409 804 5 205
Västra Götalands län 3 302 409 990 4 701
Värmlands län 3 892 484 936 5 312
Örebro län 3 485 389 920 4 794
Västmanlands län 3 639 399 835 4 872
Dalarnas län 3 649 426 71 4 147
Gävleborgs län 3 777 408 1 063 5 249
Västernorrlands län 3 928 385 1 077 5 390
Jämtlands län 3 654 410 898 4 962
Västerbottens län 3 696 410 1 166 5 272
Norrbottens län 3 740 448 1 249 5 438
Riket 3 575 454 1 013 5 042
Läkemedelskostnader 2010-2020. Kronor per invånare

Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stockholms län 3 820 3 868 3 815 3 742 3 983 4 137 4 310 4 382 4 697 4 965 5 104
Uppsala län 3 858 3 912 3 920 3 886 4 278 4 520 4 687 4 712 4 992 5 230 5 345
Södermanlands län 3 754 3 793 3 697 3 610 3 876 4 246 4 345 4 430 4 853 5 092 5 150
Östergötlands län 3 616 3 710 3 668 3 654 3 858 4 051 4 209 4 344 4 651 4 981 5 214
Jönköpings län 3 526 3 592 3 593 3 555 3 154 3 963 4 094 4 182 4 526 4 687 4 824
Kronobergs län 3 769 3 728 3 656 3 636 3 890 4 117 4 285 4 425 4 736 4 936 5 045
Kalmar län 3 673 3 696 3 662 3 711 4 004 4 217 4 368 4 464 4 760 4 972 5 237
Gotlands län 3 850 3 793 3 825 3 763 4 052 4 390 4 697 4 847 5 353 5 585 5 858
Blekinge län 3 696 3 704 3 620 3 576 4 001 4 163 3 478 3 586 3 812 4 041 5 160
Skåne län 3 991 3 987 3 780 3 758 3 925 4 181 4 268 4 373 4 743 4 951 5 032
Hallands län 3 637 3 692 3 448 3 599 3 852 4 031 4 166 4 321 4 837 5 045 5 205
Västra Götalands län 3 608 3 625 3 405 3 504 3 668 3 908 4 056 4 073 4 435 4 590 4 701
Värmlands län 3 923 3 993 3 956 3 838 4 090 4 425 4 487 4 566 5 081 5 204 5 312
Örebro län 3 535 3 635 3 667 3 669 3 797 3 899 4 085 4 158 4 538 4 708 4 794
Västmanlands län 3 730 3 731 3 660 3 746 4 052 4 254 4 338 4 323 4 551 4 728 4 872
Dalarnas län 3 883 3 910 3 897 3 826 4 061 4 302 4 349 4 221 3 896 4 025 4 147
Gävleborgs län 3 702 3 763 3 824 3 826 3 974 4 204 4 496 4 470 4 765 5 057 5 249
Västernorrlands län 3 824 3 949 3 943 3 954 4 135 4 365 4 467 4 537 5 059 5 181 5 390
Jämtlands län 3 448 3 525 3 531 3 477 3 654 3 891 4 130 4 251 4 570 4 795 4 962
Västerbottens län 4 098 4 162 4 082 3 973 4 100 4 321 4 438 4 507 4 858 5 046 5 272
Norrbottens län 4 036 4 260 4 114 4 010 4 225 4 544 4 701 4 762 5 205 5 305 5 438
Riket 3 811 3 839 3 738 3 722 3 913 4 158 4 284 4 345 4 680 4 891 5 042
Utveckling av läkemedelskostnaderna per invånare 2010-2020. Index år 2010=100

Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stockholms län 100 101 100 98 104 108 113 115 123 130 134
Uppsala län 100 101 102 101 111 117 121 122 129 136 139
Södermanlands län 100 101 98 96 103 113 116 118 129 136 137
Östergötlands län 100 103 101 101 107 112 116 120 129 138 144
Jönköpings län 100 102 102 101 89 112 116 119 128 133 137
Kronobergs län 100 99 97 96 103 109 114 117 126 131 134
Kalmar län 100 101 100 101 109 115 119 122 130 135 143
Gotlands län 100 99 99 98 105 114 122 126 139 145 152
Blekinge län 100 100 98 97 108 113 94 97 103 109 140
Skåne län 100 100 95 94 98 105 107 110 119 124 126
Hallands län 100 102 95 99 106 111 115 119 133 139 143
Västra Götalands län 100 100 94 97 102 108 112 113 123 127 130
Värmlands län 100 102 101 98 104 113 114 116 130 133 135
Örebro län 100 103 104 104 107 110 116 118 128 133 136
Västmanlands län 100 100 98 100 109 114 116 116 122 127 131
Dalarnas län 100 101 100 99 105 111 112 109 100 104 107
Gävleborgs län 100 102 103 103 107 114 121 121 129 137 142
Västernorrlands län 100 103 103 103 108 114 117 119 132 135 141
Jämtlands län 100 102 102 101 106 113 120 123 133 139 144
Västerbottens län 100 102 100 97 100 105 108 110 119 123 129
Norrbottens län 100 106 102 99 105 113 116 118 129 131 135
Riket 100 101 98 98 103 109 112 114 123 128 132

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta