Hallands län
Fakta & Perspektiv
343 746 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Hälsa och ohälsa // Skilsmässofrekvens

Skilsmässofrekvens

Senast uppdaterad 2024-02-26
Förklaring
Skilsmässofrekvens beräknas som andelen skilda kvinnor i åldern 30-59 år av summan någon gång gifta kvinnor (gifta, änkor samt skilda) i samma åldersgrupp.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Skilsmässofrekvens 2023. Kvinnor 30-59 år. Procent

             

Kommun/Region

Antal

Skilsmässo-frekvens

Ogifta

Gifta

Änkor

Skilda

Någon gång gifta

Falkenberg

3 103

4 217

87

1 058

5 362

19,7

Halmstad

6 897

9 678

186

2 817

12 681

22,2

Hylte

602

986

20

209

1 215

17,2

Kungsbacka

5 229

9 709

123

2 014

11 846

17,0

Laholm

1 691

2 427

35

574

3 036

18,9

Varberg

4 938

6 024

97

1 483

7 604

19,5

Hallands län

22 460

33 041

548

8 155

41 744

19,5

Riket

763 181

961 777

18 405

284 137

1 264 319

22,5

Källa: Statistiska centralbyrån

             
Skilsmässofrekvens 2013-2023. Kvinnor 30-59 år. Procent

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Falkenberg 20,3 20,0 19,9 19,7 19,7 19,6 19,4 20,0 20,5 19,9 19,7
Halmstad 22,9 22,7 22,6 22,2 22,3 22,0 22,1 22,2 22,3 22,3 22,2
Hylte 18,8 19,0 17,8 16,4 16,5 16,9 16,3 17,5 18,4 17,0 17,2
Kungsbacka 16,1 16,5 16,9 17,1 16,8 16,6 16,6 17,0 17,1 17,1 17,0
Laholm 19,9 20,0 19,7 19,8 19,3 19,2 19,3 19,9 19,4 18,9 18,9
Varberg 19,4 19,3 19,4 19,3 18,8 19,0 19,2 19,7 19,9 19,9 19,5
Hallands län 19,6 19,6 19,7 19,5 19,3 19,2 19,3 19,6 19,8 19,6 19,5
Riket 22,4 22,4 22,4 22,3 22,2 22,2 22,2 22,5 22,7 22,5 22,5
Skilsmässofrekvensens utveckling 2013-2023. Index år 2013=100

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Falkenberg 100 98 98 97 97 97 96 99 101 98 97
Halmstad 100 99 99 97 98 96 97 97 97 97 97
Hylte 100 101 95 87 88 90 87 93 98 91 92
Kungsbacka 100 102 105 106 104 103 103 105 106 106 105
Laholm 100 101 99 100 97 97 97 100 98 95 95
Varberg 100 99 100 100 97 98 99 101 103 102 100
Hallands län 100 100 100 100 99 98 98 100 101 100 100
Riket 100 100 100 100 99 99 99 101 101 101 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta