Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Hälsa och ohälsa // Skilsmässofrekvens

Skilsmässofrekvens

Senast uppdaterad 2021-02-24
Förklaring
Skilsmässofrekvens beräknas som andelen skilda kvinnor i åldern 30-59 år av summan någon gång gifta kvinnor (gifta, änkor samt skilda) i samma åldersgrupp.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Skilsmässofrekvens 2020. Kvinnor 30-59 år. Procent

             

Kommun/Region

Antal

Skilsmässo-frekvens

Ogifta

Gifta

Änkor

Skilda

Någon gång gifta

Falkenberg

2 775

4 188

84

1 069

5 341

20,0

Halmstad

6 351

9 642

197

2 803

12 642

22,2

Hylte

563

1 036

18

224

1 278

17,5

Kungsbacka

4 841

9 900

132

2 053

12 085

17,0

Laholm

1 549

2 409

33

606

3 048

19,9

Varberg

4 358

5 997

103

1 492

7 592

19,7

Hallands län

20 437

33 172

567

8 247

41 986

19,6

Riket

701 835

961 216

19 274

284 840

1 265 330

22,5

Källa: Statistiska centralbyrån

             
Skilsmässofrekvens 2010-2020. Kvinnor 30-59 år. Procent

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falkenberg 19,3 19,7 19,7 20,3 20,0 19,9 19,7 19,7 19,6 19,4 20,0
Halmstad 22,8 22,6 22,6 22,9 22,7 22,6 22,2 22,3 22,0 22,1 22,2
Hylte 16,9 17,2 18,5 18,8 19,0 17,8 16,4 16,5 16,9 16,3 17,5
Kungsbacka 16,3 15,9 16,0 16,1 16,5 16,9 17,1 16,8 16,6 16,6 17,0
Laholm 19,0 19,3 19,3 19,9 20,0 19,7 19,8 19,3 19,2 19,3 19,9
Varberg 19,7 19,5 19,4 19,4 19,3 19,4 19,3 18,8 19,0 19,2 19,7
Hallands län 19,4 19,3 19,4 19,6 19,6 19,7 19,5 19,3 19,2 19,3 19,6
Riket 22,2 22,2 22,2 22,4 22,4 22,4 22,3 22,2 22,2 22,2 22,5
Skilsmässofrekvensens utveckling 2010-2020. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falkenberg 100 102 102 105 103 103 102 102 101 100 103
Halmstad 100 99 99 100 100 100 98 98 97 97 97
Hylte 100 102 110 111 113 105 97 98 100 97 104
Kungsbacka 100 98 98 99 101 104 105 103 102 102 104
Laholm 100 101 101 104 105 103 104 102 101 101 104
Varberg 100 99 98 99 98 99 98 95 97 98 100
Hallands län 100 99 100 101 101 101 100 99 99 99 101
Riket 100 100 100 101 101 101 100 100 100 100 102

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta