Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Hälsa och ohälsa // Skilsmässofrekvens

Skilsmässofrekvens

Senast uppdaterad 2022-02-23
Förklaring
Skilsmässofrekvens beräknas som andelen skilda kvinnor i åldern 30-59 år av summan någon gång gifta kvinnor (gifta, änkor samt skilda) i samma åldersgrupp.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Skilsmässofrekvens 2021. Kvinnor 30-59 år. Procent

             

Kommun/Region

Antal

Skilsmässo-frekvens

Ogifta

Gifta

Änkor

Skilda

Någon gång gifta

Falkenberg

2 888

4 226

95

1 116

5 437

20,5

Halmstad

6 560

9 646

202

2 820

12 668

22,3

Hylte

584

1 014

18

232

1 264

18,4

Kungsbacka

5 012

9 875

131

2 071

12 077

17,1

Laholm

1 591

2 420

34

591

3 045

19,4

Varberg

4 560

5 978

103

1 512

7 593

19,9

Hallands län

21 195

33 159

583

8 342

42 084

19,8

Riket

726 542

959 201

19 120

287 030

1 265 351

22,7

Källa: Statistiska centralbyrån

Skilsmässofrekvens 2011-2021. Kvinnor 30-59 år. Procent

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Falkenberg 19,7 19,7 20,3 20,0 19,9 19,7 19,7 19,6 19,4 20,0 20,5
Halmstad 22,6 22,6 22,9 22,7 22,6 22,2 22,3 22,0 22,1 22,2 22,3
Hylte 17,2 18,5 18,8 19,0 17,8 16,4 16,5 16,9 16,3 17,5 18,4
Kungsbacka 15,9 16,0 16,1 16,5 16,9 17,1 16,8 16,6 16,6 17,0 17,1
Laholm 19,3 19,3 19,9 20,0 19,7 19,8 19,3 19,2 19,3 19,9 19,4
Varberg 19,5 19,4 19,4 19,3 19,4 19,3 18,8 19,0 19,2 19,7 19,9
Hallands län 19,3 19,4 19,6 19,6 19,7 19,5 19,3 19,2 19,3 19,6 19,8
Riket 22,2 22,2 22,4 22,4 22,4 22,3 22,2 22,2 22,2 22,5 22,7
Skilsmässofrekvensens utveckling 2011-2021. Index år 2011=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Falkenberg 100 100 103 101 101 100 100 100 99 102 104
Halmstad 100 100 101 101 100 98 99 97 98 98 99
Hylte 100 107 109 110 103 95 96 98 95 102 107
Kungsbacka 100 100 101 104 106 107 105 104 105 107 108
Laholm 100 100 103 104 102 103 100 99 100 103 100
Varberg 100 99 99 99 100 99 96 97 98 101 102
Hallands län 100 100 101 102 102 101 100 100 100 102 103
Riket 100 100 101 101 101 100 100 100 100 101 102

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta