Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Hälsa och ohälsa // Sjukpenningtal

Sjukpenningtal

Senast uppdaterad 2022-01-17
Förklaring

Sjukpenningtalet är antal ubetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning eller rehabiliteringspenning, per registrerad försäkrad i åldrarna 16-64 år. Till registrerade försäkrade räknas den som bor eller arbetar i Sverige. Alla dagar är omräknade till "heldagar", t.ex. två dagar med halv ersättning blir en heldag. Dagar med sjuklön från arbetsgivare ingår inte i sjukpenningtalet.

Rehabiliteringspenning ingår i sjukpenningtalet från och med 2011.

 

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Sjukpenningtal 2021 dagar per försäkrad 16-64 år

Allmän försäkringskassa Kvinnor Män
Stockholms län 10,5 5,9
Uppsala län 11,1 6,2
Södermanlands län 14,1 7,7
Östergötlands län 12,0 6,2
Jönköpings län 13,5 7,5
Kronobergs län 11,3 5,7
Kalmar län 12,9 7,2
Gotlands län 11,3 6,1
Blekinge län 10,5 5,3
Skåne län 11,1 6,2
Hallands län 11,6 6,3
Västra Götalands län 13,8 7,7
Värmlands län 13,6 6,9
Örebro län 11,6 6,6
Västmanlands län 11,0 6,4
Dalarnas län 12,7 6,9
Gävleborgs län 13,4 7,5
Västernorrlands län 12,2 6,7
Jämtlands län 9,6 5,6
Västerbottens län 12,2 6,6
Norrbottens län 10,1 5,4
Riket 11,8 6,5

Sjukpenningtal 2011-2020, dagar per försäkrad 16-64 år

                       

Allmän försäkringskassa

Kvinnor

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stockholms län

8,0

9,0

9,8

10,8

12,2

12,3

11,5

11,1

11,0

11,0

10,5

Uppsala län

9,0

10,2

10,6

11,8

13,0

13,7

13,0

13,1

12,5

12,0

11,1

Södermanlands län

8,2

9,8

11,6

13,1

15,0

16,3

15,6

15,2

14,5

14,0

14,1

Östergötlands län

7,6

8,7

9,3

10,2

11,2

11,4

10,6

11,2

11,4

12,0

12,0

Jönköpings län

8,8

9,9

11,0

12,1

13,8

14,6

14,0

14,3

13,9

14,0

13,5

Kronobergs län

9,3

10,5

11,3

12,2

13,9

14,6

14,2

13,6