Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2022-06-22
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2021 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Hallands län

Riket

Kvinnor

Män  

Kvinnor

Män  

Cirkulationsorganens sjukdomar

243

261

263

265

Tumörer

213

231

217

226

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

93

53

70

41

Covid­19 (virus påvisat och virus ej påvisat)

46

60

43

59

Sjukdomar i nervsystemet

52

51

63

48

Andningsorganens sjukdomar

46

47

48

48

Yttre orsaker till sjukdom och död

39

47

36

59

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras på annan plats

42

31

34

31

Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

25

29

23

23

Matsmältningsorganens sjukdomar

31

23

28

30

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

29

21

28

30

Sjukdomar i urin­ och könsorganen

13

17

13

16

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

7

3

6

3

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

4

2

3

3

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

4

1

2

3

Hudens och underhudens sjukdomar

1

1

3

2

Graviditet, förlossning och barnsängstid

1

 -

0

 -

Vissa perinatala tillstånd

1

0

1

1

Sjukdomar i ögat och närliggande organ

0

0

0

0

Sjukdomar i örat och mastoidutskottet

0

0

0

0

Samtliga dödsorsaker

889

876

880

888

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta