Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 614 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Befolkning och hushåll // Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd

Senast uppdaterad 2021-06-18
Förklaring
Statistiken över ekonomiskt bistånd grundar sig på uppgifter som socialnämnden eller motsvarande i kommunen lämnar årligen och som avser ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd enligt 6b § och 6g § socialtjänstlagen (1980:620).
Statistiken har producerats av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Socialstyrelsen. Begreppet socialbidrag byttes från och med rapporten som avser år 2000, mot begreppet ekonomiskt bistånd i enlighet med de begrepp som numera används i socialtjänstlagen.

Ekonomiskt bistånd 2020

 

 

 

 

 

Kommun/Region

Bistånds-hushåll

Utbetalt ekonomiskt bistånd (tkr)

Bistånds-belopp-/hushåll (kr)

Kostnad per invånare kr

Arjeplog

42

1 350

32 148

491

Arvidsjaur

103

4 093

39 743

662

Boden

573

22 757

39 716

811

Gällivare

166

6 146

37 027

351

Haparanda

232

8 206

35 370

851

Jokkmokk

80

2 681

33 517

549

Kalix

328

15 087

45 997

952

Kiruna

336

15 447

45 973

679

Luleå

1 294

71 520

55 271

913

Pajala

74

2 112

28 535

351

Piteå

651

27 501

42 245

651

Älvsbyn

163

6 532

40 075

810

Överkalix

74

2 452

33 139

743

Övertorneå

84

2 825

33 631

663

Norrbottens län

4 148

188 711

45 495

755

Riket

198 514

11 955 560

60 225

1 155

Källa: Socialstyrelsen

Ekonomiskt bistånd 2010-2020, antal biståndshushåll samt kostnad per invånare

                       

Antal biståndshushåll

                   

Kommun/Region

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Arjeplog

113

46

110

110

88

86

76

81

80

52

42

Arvidsjaur

250

228

198

205

203

201

177

166

152

133

103

Boden

701

695

..

608

558

545

491

548

596

..

573

Gällivare

397

320

250

263

267

219

198

167

182

165

166

Haparanda

277

273

210

221

220

230

268

283

301

309

232

Jokkmokk

72

91

68

69

100

103

110

88

124

110

80

Kalix

393

370

357

383

426

401

398

..

354

335

328

Kiruna

395

316

261

226

241

254

322

366

379

339

336

Luleå

1 961

1 830

1 772

1 745

1 563

1 391

1 429

1 392

1 330

1 337

1 294

Pajala

126

92

73

83

103

101

113

114

134

107

74

Piteå

922

902

639

759

670

675

610

742

747

737

651

Älvsbyn

244

223

216

194

200

204

189

222

174

163

163

Överkalix

90

81

69

86

83

84

80

77

80

80

74

Övertorneå

161

123

118

106

88

64

122

116

122

116

84

Norrbottens län

6 016

5 536

4 935

4 988

4 743

4 501

4 532

4 712

4 696

4 538

4 148

Riket

247 210

235 974

225 106

228 056

226 684

226 511

220 112

213 550

206 479

202 199

198 514

                       

Kostnad per invånare, kronor

                 

Kommun/Region

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Arjeplog

962

287

945

1 051

1 039

921

855

653

749

521

491

Arvidsjaur

1 027

1 112

761

780

816

854

771

641

575

558

662

Boden

834

873

..

675

613

653

634

653

762

..

811

Gällivare

640

522

399

389

405

416

355

301

326

348

351

Haparanda

810

774

574

574

525

578

725

809

962

995

851

Jokkmokk

331

370

291

300

477

435

535

486

567

804

549

Kalix

793

752

698

849

957

953

957

..

781

885

952

Kiruna

509

450

292

263

254

346

411

528

662

624

679

Luleå

997

988

935

923

801

706

762

781

794

852

913

Pajala

561

411

321

389

442

389

439

548

580

571

351

Piteå

673

720

366

594

544

496

492

598