Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 614 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Befolkning och hushåll // Utrikesfödda kvinnor och män

Utrikesfödda kvinnor och män

Senast uppdaterad 2021-02-23
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare skall man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Redovisningarna av medborgarskap och födelseland bygger på uppgifter i folkbokföringen. Medborgarskap ska avse nu existerande självständig statsbildning.
PDF
Diagram nuläge

Utrikesfödda kvinnor och män 2020-12-31

             

Kommun/Region

Antal utrikesfödda

Befolkning

Andel utrikesfödda (%)

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Arjeplog

141

137

1 292

1 426

10,9

9,6

Arvidsjaur

274

268

2 977

3 168

9,2

8,5

Boden

1 426

1 367

13 791

14 269

10,3

9,6

Gällivare

907

798

8 403

9 059

10,8

8,8

Haparanda

2 103

1 812

4 606

4 995

45,7

36,3

Jokkmokk

314

293

2 340

2 511

13,4

11,7

Kalix

1 020

748

7 670

8 142

13,3

9,2

Kiruna

1 501

1 328

10 842

11 822

13,8

11,2

Luleå

4 665

4 516

38 279

40 270

12,2

11,2

Pajala

531

351

2 778

3 188

19,1

11,0

Piteå

1 475

1 437

20 965

21 261

7,0

6,8

Älvsbyn

384

429

3 898

4 156

9,9

10,3

Överkalix

211

207

1 559

1 730

13,5

12,0

Övertorneå

675

427

2 027

2 190

33,3

19,5

Norrbottens län

15 627

14 118

121 427

128 187

12,9

11,0

Riket

1 016 425

1 030 306

5 156 448

5 222 847

19,7

19,7

Källa: Statistiska centralbyrån

             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta