Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 614 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Befolkning och hushåll // Medborgarskap, in- och utvandr…

Medborgarskap, in- och utvandrare

Senast uppdaterad 2021-03-22
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare ska man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. Enbart personer som folkbokförs räknas som invandrare. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Flyktingar som är under utredning finns inte med i statistiken varken som invandrad eller som utländsk medborgare i befolkningen. Den som inte fått uppehållstillstånd och därför lämnar riket finns inte heller med bland utvandrarna.
PDF
Diagram nuläge

Invandrare och utvandrare 2020 efter medborgarskap

                 

Invandrare

 

Utvandrare

Medborgarskapsland

Norrbottens län

Riket

 

Medborgarskapsland

Norrbottens län

Riket

Antal

Procent

Procent

 

Antal

Procent

Procent

Afghanistan

492

31,8

28,6

 

Sverige

305

44,9

45,4

Nordamerika

255

16,5

9,3

 

Finland

148

21,8

3,9

Sverige

204

13,2

20,3

 

Afghanistan

53

7,8

12,4

Finland

140

9,0

2,1

 

Norge

23

3,4

2,5

Tyskland

126

8,1

11,1

 

Tyskland

23

3,4

4,4

Indien

92

5,9

3,1

 

Storbritannien och Nordirland

17

2,5

3,1

Syrien

71

4,6

3,9

 

Nordamerika

16

2,4

2,1

Pakistan

51

3,3

2,9

 

Europa utom EU28 och Norden

11

1,6

1,9

Iran

48

3,1

2,0

 

Kina

11

1,6

2,0

Europa utom EU28 och Norden

47

3,0

2,2

 

Rumänien

10

1,5

1,6

Storbritannien och Nordirland

36

2,3

2,8

 

Polen

7

1

4,5

Irak

36

2,3

4,9

 

Sydamerika

7

1,0

2,0

Norge

29

1,9

1,6

 

Syrien

5

0,7

0,8

Sydamerika

25

1,6

2,3

 

Pakistan

4

0,6

0,5

Polen

18

1,2

3,0

 

Danmark

3

0,4

3,5

Rumänien

16

1,0

1,7

 

Irak

3

0,4

3,9

Kina

16

1,0

2,1

 

Iran

3

0,4

1,0

Eritrea

15

1,0

2,0

 

Indien

2

0,3

0,2

Oceanien

12

0,8

0,3

 

Eritrea

1

0,1

0,7

Danmark

9

0,6

2,3

 

Oceanien

1

0,1

0,4

Island

2

0,1

0,5

 

Island

0

0,0

0,7

Statslös

6

0,4

0,6

 

Statslös

0

0,0

0,2

Okänt

5

0,3

0,3

 

Okänt

1

0,1

0,3

Samtliga                                   

1 548

100

100

 

Samtliga

679

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta