Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 177 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Befolkning och hushåll // Tillfällig föräldrapenning för…

Tillfällig föräldrapenning för vård av barn

Senast uppdaterad 2024-01-12
Förklaring
Den tillfälliga föräldrapenningen är en inkomstbortfallsförsäkring som ska underlätta föräldrarnas möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Tillfällig föräldrapenning kan betalas ut till en förälder som behöver avstå från förvärvsarbete för exempelvis vård av sjukt barn eller för att barnets ordinarie vårdare är sjuk. Ersättningen betalas ut för högst 60 dagar per barn och år plus ytterligare 60 dagar per barn och år vid barns sjukdom. Föräldrar som avstår från förvärvsarbete i samband med besök i barnets förskola, skola eller fritidshem kan få rätt till tillfällig föräldrapenning i form av en kontaktdag per barn och år. Denna möjlighet finns från det år barnet fyller sex till och med det år som barnet fyller elva år.
Den tillfälliga föräldrapenningen omfattar även de tio s.k. pappadagarna som utges till fadern i samband med ett barns födelse. Dessa dagar kan från och med den 1 juli 2001 få användas av annan person än pappan om det inte finns någon pappa eller denne av andra skäl är förhindrad att använda dem.
PDF
Diagram nuläge
Tillfällig föräldrapenning för vård av barn. Ersatta nettodagar 2023 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Stockholms län 38,8 61,2
Uppsala län 38,8 61,2
Södermanlands län 38,7 61,3
Östergötlands län 38,5 61,5
Jönköpings län 39,3 60,7
Kronobergs län 40,4 59,6
Kalmar län 39,5 60,5
Gotlands län 40,0 60,0
Blekinge län 37,4 62,6
Skåne län 36,8 63,2
Hallands län 37,8 62,2
Västra Götalands län 38,8 61,2
Värmlands län 38,4 61,6
Örebro län 38,7 61,3
Västmanlands län 38,9 61,1
Dalarnas län 39,5 60,5
Gävleborgs län 39,5 60,5
Västernorrlands län 38,6 61,4
Jämtlands län 38,3 61,7
Västerbottens län 39,6 60,4
Norrbottens län 37,3 62,7
Riket 38,6 61,4
Tillfällig föräldrapenning. Männens andel av ersatta nettodagar 2003-2023.

År Norrbottens län Riket
2003 36,3 35,6
2004 36,8 35,8
2005 36,7 36,2
2006 36,1 36,8
2007 34,7 35,7
2008 35,1 35,6
2009 33,9 33,8
2010 35,0 35,5
2011 35,1 35,8
2012 34,9 36,2
2013 36,6 37,2
2014 36,5 37,5
2015 38,0 38,1
2016 37,3 38,3
2017 37,6 38,4
2018 37,4 38,4
2019 37,3 38,5
2020 37,8 39,2
2021 37,2 39,7
2022 38,0 39,1
2023 37,3 38,6
Tillfällig föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2003-2023. Index år 2003=100

År Norrbottens län Riket
2003 100 100
2004 101 101
2005 101 102
2006 99 103
2007 96 100
2008 97 100
2009 93 95
2010 96 100
2011 97 100
2012 96 102
2013 101 104
2014 100 105
2015 105 107
2016 103 107
2017 104 108
2018 103 108
2019 103 108
2020 104 110
2021 102 112
2022 105 110
2023 103 108

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta