Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 614 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Befolkning och hushåll // Invandring och utvandring

Invandring och utvandring

Senast uppdaterad 2020-02-21
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare ska man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. Enbart personer som folkbokförs räknas som invandrare. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Flyktingar som är under utredning finns inte med i statistiken varken som invandrad eller som utländsk medborgare i befolkningen. Den som inte fått uppehållstillstånd och därför lämnar riket finns inte heller med bland utvandrarna.
PDF
Diagram tidsserie

Den som invandrar blir redovisad som inflyttad i samband med att man erhåller uppehållstillstånd. Flyktingar som är under utredning finns inte med i statistiken varken som invandrad eller som utländsk medborgare i befolkningen. Den som inte fått uppehållstillstånd och därför lämnar riket finns inte heller med bland utvandrarna.
År 1994 var ett rekordår för invandringen till Sverige. Det berodde delvis på att det året fick bosnier och jugoslaver automatiskt uppehållstillstånd. Under 2017 var antalet invandrare till Norrbottens län 4 172. Rekordåret 1994 invandrade 2 964 personer. Under 2017 utvandrade 711 personer från Norrbottens län.

Invandrare och utvandrare 2020. Norrbottens län

Kvinnor Män Totalt
Invandrare 717 831 1 548
Utvandrare 314 365 679
Flyttningsnetto 403 466 869

Invandrare och utvandrare 1990-2020

 

 

 

 

 

     

År

Norrbottens län

Invandrare

Utvandrare

Flyttningsnetto

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Totalt

1990

586

733

331

446

255

287

542

1991

534

593

257

378

277

215

492

1992

454

538

302

317

152

221

373

1993

741

770

328

363

413

407

820

1994

1 476

1 488

292

328

1 184

1 160

2 344

1995

459

425

308

336

151

89

240

1996

411

339

357

360

54

-21

33

1997

479

508

397

467

82

41

123

1998

558

565

355

375

203

190

393

1999

541

455

334

369

207

86

293

2000

597

560

299

336

298

224

522

2001

600

528

344

346

256

182

438

2002

741

775

365

429

376

346

722

2003

769

770

322

392

447

378

825

2004

805

766

347

387

458

379

837

2005

731

759

374

439

357

320

677

2006

1 074

1 249

302

391

772

858

1 630

2007

1 016

1 202

417

542

599

660

1 259

2008

967

984

425

496

542

488

1 030

2009

882

977

391

448

491

529

1 020

2010

1 202

1 254

375

430

827

824

1 651

2011

1 154

1 158

430

560

724

598

1 322

2012

1 225

1 280

367

431

858

849

1 707

2013

1 221

1 370

358

410

863

960

1 823

2014

1 199

1 492

328

386

871

1 106

1 977

2015

1 321

1 497

405

533

916

964

1 880

2016

1 630

2 088

316

373

1 314

1 715

3 029

2017

1 741

2 431

334

377

1 407

2 054

3 461

2018

1 281

1 638

306

382

975

1 256

2 231

2019

976

1 188

303

370

673

818

1 491

2020

717

831

314

365

403

466

869

Källa: Statistiska centralbyrån

               

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta