Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
248 480 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län

Städer

Senast uppdaterad 2021-11-25
Förklaring
I Sverige började statistik över befolkningen produceras på 1700-talet. Befolkningen, som förut redovisades på städer och landsbygd, redovisas numera på tätorter och glesbygd. Den historiska statistiken i tabellen är hämtad från SCB:s publikation Historisk statistik för Sverige, del 1. Städer har upphört som administrativt område och ingår numera i respektive kommun. Befolkningen redovisas både per kommun och per tätort. Tätort definieras som sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare.
PDF
Diagram nuläge

Städernas folkmängd 1800-2020

               

Stad/tätort

Staden grundad

1800

1900

1950

2000*

2010*

2020*

Boden

1919

-

-

11 362

19 091

18 277

16 832

Haparanda

1842

-

1 568

2 955

4 767

4 856

6 583

Kiruna

1948

-

-

19 105

19 148

18 148

17 513

Luleå

1621

901

9 484

22 638

45 036

46 607

49 123

Piteå

1621

831

2 655

5 567

22 152

22 913

23 934

Källa: Statistiska centralbyrån

*) Folkmängden avser tätorten

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta