Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
248 480 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Kultur och fritid // Antal fritidshus per kommun

Antal fritidshus per kommun

Senast uppdaterad 2023-03-29
Förklaring

Antal fritidshus är beräknade utifrån Fastighetstaxeringsregistret (FTR). Fritidshus definieras fr.o.m. 2015 som värderingsenheter/taxeringsenheter som saknar folkbokförd befolkning och är taxerade som Lantbruksenhet, bebyggd (typkod 120), Småhusenhet, bebyggd (typkod 220), Småhusenhet, småhus på ofri grund (typkod 225) eller Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr (typkod 213). Bara fritidshus som ägs av fysiska personer (inklusive utländska personer utan svenskt personnummer) eller dödsbon ingår. För lantbruksenheter krävs också att lantbruket ej är aktivt samt att det finns en bostadsbyggnad på taxeringsenheten, vilket gäller både före och efter 2015.

Antal fritidshus 2022

Kommun/Region Fritidshus
Arjeplog 1 518
Arvidsjaur 1 607
Boden 2 376
Gällivare 2 200
Haparanda 1 305
Jokkmokk 1 628
Kalix 2 831
Kiruna 2 596
Luleå 4 507
Pajala 2 463
Piteå 3 733
Älvsbyn 948
Överkalix 1 011
Övertorneå 1 068
Norrbottens län 29 791
Riket 611 923
Antal fritidshus 2012-2022

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arjeplog 1 128 1 161 1 188 1 247 1 268 1 300 1 414 1 449 1 467 1 506 1 518
Arvidsjaur 1 327 1 344 1 332 1 347 1 367 1 378 1 549 1 571 1 577 1 593 1 607
Boden 2 190 2 210 2 192 2 194 2 209 2 223 2 369 2 367 2 391 2 395 2 376
Gällivare 1 877 1 869 1 908 1 935 1 907 1 952 2 174 2 136 2 226 2 199 2 200
Haparanda 1 152 1 164 1 156 1 179 1 192 1 190 1 237 1 225 1 252 1 269 1 305
Jokkmokk 1 200 1 234 1 247 1 273 1 304 1 336 1 482 1 494 1 524 1 576 1 628
Kalix 2 462 2 506 2 531 2 591 2 635 2 632 2 747 2 747 2 772 2 813 2 831
Kiruna 2 227 2 235 2 242 2 331 2 347 2 362 2 579 2 581 2 589 2 591 2 596
Luleå 4 338 4 364 4 351 4 341 4 361 4 334 4 522 4 527 4 534 4 530 4 507
Pajala 2 073 2 086 2 099 2 152 2 193 2 212 2 385 2 411 2 413 2 469 2 463
Piteå 3 541 3 537 3 555 3 534 3 490 3 570 3 787 3 754 3 749 3 790 3 733
Älvsbyn 833 838 848 845 846 865 914 921 938 936 948
Överkalix 843 867 885 914 916 929 979 994 1 002 1 007 1 011
Övertorneå 878 889 892 930 931 941 1 027 1 034 1 052 1 055 1 068
Norrbottens län 26 069 26 304 26 426 26 813 26 966 27 224 29 165 29 211 29 486 29 729 29 791
Riket 568 190 570 257 571 277 575 384 576 806 576 711 605 877 606 920 607 664 610 372 611 923
Utveckling av antalet fritidshus 2012-2022. Index år 2012=100

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arjeplog 100 103 105 111 112 115 125 128 130 134 135
Arvidsjaur 100 101 100 102 103 104 117 118 119 120 121
Boden 100 101 100 100 101 102 108 108 109 109 108
Gällivare 100 100 102 103 102 104 116 114 119 117 117
Haparanda 100 101 100 102 103 103 107 106 109 110 113
Jokkmokk 100 103 104 106 109 111 124 125 127 131 136
Kalix 100 102 103 105 107 107 112 112 113 114 115
Kiruna 100 100 101 105 105 106 116 116 116 116 117
Luleå 100 101 100 100 101 100 104 104 105 104 104
Pajala 100 101 101 104 106 107 115 116 116 119 119
Piteå 100 100 100 100 99 101 107 106 106 107 105
Älvsbyn 100 101 102 101 102 104 110 111 113 112 114
Överkalix 100 103 105 108 109 110 116 118 119 119 120
Övertorneå 100 101 102 106 106 107 117 118 120 120 122
Norrbottens län 100 101 101 103 103 104 112 112 113 114 114
Riket 100 100 101 101 102 101 107 107 107 107 108

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta