Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
248 480 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Kultur och fritid // Regionernas nettokostnader för…

Regionernas nettokostnader för kultur

Senast uppdaterad 2023-09-04
Förklaring
Landstingens kulturutgifter avser teater och dans, musik, bild och form, museer och utställningar, kulturmiljövård och arkiv, bibliotek och litteratur, film och AV, studieförbund, länsbildningsförbund, ungdomsorganisationer, lokalhållande föreningar, kulturarbetare och allmän kulturverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
Regionernas nettokostnader för kulturverksamhet 2022. Kronor per invånare.

Region/landsting Teater och musik Museer Övrig kultur- versamhet Kostnad per/ invånare
Region Stockholm 89 1 113 204
Region Uppsala 42 52 120 217
Region Sörmland 102 175 69 347
Region Östergötland 125 36 203 364
Region Jönköpings län 247 54 168 471
Region Kronoberg 127 73 147 347
Region Kalmar län 97 73 166 335
Region Blekinge 101 63 246 416
Region Skåne 332 71 3 406
Region Halland 67 76 195 338
Västra Götalandsregionen 320 126 190 636
Region Värmland 278 95 -56 317
Region Örebro län 136 78 201 416
Region Västmanland 75 107 118 299
Region Dalarna 153 90 180 423
Region Gävleborg 111 94 111 317
Region Västernorrland 189 103 123 415
Region Jämtland Härjedalen 136 166 204 505
Region Västerbotten 148 90 177 416
Region Norrbotten 189 120 261 570
Samtliga regioner 181 70 128 381
Landstingens/regionernas nettokostnader för kulturverksamhet 2012-2022. Kronor per invånare.

Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stockholm 389 187 191 219 200 237 203 225 214 205 204
Uppsala 63 191 201 206 255 290 229 203 209 218 217
Södermanland 53 220 260 271 264 295 363 363 327 424 347
Östergötland 0 1 1 489 449 442 500 485 348 373 364
Jönköping 129 361 378 379 417 437 432 448 437 464 471
Kronoberg 31 166 163 287 313 294 315 313 326 329 347
Kalmar 53 235 267 252 272 259 282 342 309 299 335
Blekinge 39 262 262 262 278 284 304 349 358 384 416
Skåne 440 355 372 449 353 364 375 355 399 383 406
Halland 68 .. 235 238 256 280 294 301 304 317 338
Västra Götaland 701 553 580 582 606 494 627 656 682 682 636
Värmland 68 256 266 268 272 282 302 340 382 373 317
Örebro 77 269 283 326 227 264 397 420 393 417 416
Västmanland 56 232 237 235 235 251 263 283 274 276 299
Dalarna 88 335 352 345 362 360 384 402 412 420 423
Gävleborg 74 221 300 337 334 305 300 313 317 316 317
Västernorrland 85 351 348 349 354 360 363 387 376 393 415
Jämtland Härjedalen 17 142 117 424 435 421 437 408 454 492 505
Västerbotten 87 332 335 334 335 340 343 370 370 386 416
Norrbotten 118 493 516 513 519 513 551 600 557 541 570
Samtliga landsting/regioner 2 636 302 314 362 349 344 370 384 383 386 381
Utveckling av landstingens/regionernas nettokostnader för kulturverksamhet 2012-2022. Index år 2012=100

Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stockholm 100 48 49 56 51 61 52 58 55 53 52
Uppsala 100 303 318 327 404 460 363 323 331 346 345
Södermanland 100 415 491 512 498 557 685 685 618 800 655
Östergötland 100 109 78 742 72 279 71 110 80 455 78 084 56 098 59 975 58 671
Jönköping 100 280 294 295 324 340 336 348 340 360 366
Kronoberg 100 536 524 927 1 011 947 1 017 1 009 1 053 1 063 1 121
Kalmar 100 444 505 476 514 488 532 646 583 565 632
Blekinge 100 680 681 682 721 737 791 906 931 997 1 080
Skåne 100 81 85 102 80 83 85 81 91 87 92
Halland 100 .. 345 350 376 412 432 443 447 466 498
Västra Götaland 100 79 83 83 86 70 89 94 97 97 91
Värmland 100 376 391 394 400 414 444 500 561 549 466
Örebro 100 348 366 422 294 342 514 543 508 540 538
Västmanland 100 414 423 419 420 448 469 505 490 493 534
Dalarna 100 381 400 392 411 409 436 457 468 477 481
Gävleborg 100 296 403 453 449 409 403 421 425 425 426
Västernorrland 100 413 409 410 417 423 427 456 443 463 488
Jämtland Härjedalen 100 831 683 2 475 2 541 2 460 2 549 2 385 2 653 2 874 2 948
Västerbotten 100 382 386 385 386 392 395 427 426 445 480
Norrbotten 100 418 437 434 440 435 467 508 472 458 483
Samtliga landsting/regioner 100 11 12 14 13 13 14 15 15 15 14

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta