Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
248 480 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Kultur och fritid // Regionernas kostnader för kult…

Regionernas kostnader för kultur

Senast uppdaterad 2023-09-04
Förklaring
Landstingens kulturutgifter avser teater och dans, musik, bild och form, museer och utställningar, kulturmiljövård och arkiv, bibliotek och litteratur, film och AV, studieförbund, länsbildningsförbund, ungdomsorganisationer, lokalhållande föreningar, kulturarbetare och allmän kulturverksamhet.
PDF
Diagram nuläge

Här ingår bland annat verksamhetsanknutna tjänster, lokal- och fastighetskostnad, resekostnader, försäkringsavgifter m.m samt kapitalkostnader för anläggningstillgångar

Regionernas driftskostnader för kultur 2022. Kronor per invånare.

Region Nettokostnad
Region Stockholm 230
Region Uppsala 357
Region Sörmland 631
Region Östergötland 642
Region Jönköpings län 685
Region Kronoberg 548
Region Kalmar län 521
Region Blekinge 630
Region Skåne 576
Region Halland 461
Västra Götalandsregionen 1 271
Region Värmland 570
Region Örebro län 608
Region Västmanland 492
Region Dalarna 597
Region Gävleborg 512
Region Västernorrland 654
Region Jämtland Härjedalen 859
Region Västerbotten 800
Region Norrbotten 975
Samtliga regioner 622

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta