Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
248 480 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Kultur och fritid // Barnbokslån per barn

Barnbokslån per barn

Senast uppdaterad 2023-05-17
Förklaring

Kommunernas biblioteksförvaltningar lämnar årligen uppgifter om verksamheten till Kulturrådet som sammanställer statistiken för kommunala folkbibliotek. Varje kommunalt bibliotekssystem med däri ingående huvud- och filialbibliotek inkl. kommunernas bibliotek vid vårdinstitutioner, betraktas som en enhet. I folkbiblioteksstatistiken ingår vidare 38 fristående sjukhusbibliotek samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Sigtunastiftelsen bibliotek samt Svenska Sjömansbiblioteket.

PDF
Diagram nuläge

Antalet barn- och ungdombokslån per barn och år varierar stort mellan länets kommuner. Lägsta antalet redovisas för Kalix kommun med 9 barnbokslån. Flest böcker per barn/ungdom, 32 stycken, lånas i Arvidsjaurs kommun. I genomsnitt lånas 17 böcker per barn och år i länet.

Barnbokslån per barn (0-17 år) 2022 i de kommunala biblioteken

Kommun/Region Barnbokslån per barn
Arjeplog 19
Arvidsjaur 24
Boden 11
Gällivare 19
Haparanda 14
Jokkmokk 20
Kalix 8
Kiruna 10
Luleå 14
Pajala 21
Piteå 22
Älvsbyn 17
Överkalix 19
Övertorneå 26
Norrbottens län 16
Riket 12
Barnbokslån per barn (0-17 år) i de kommunala biblioteken 2012-2022. Antal barnbokslån per barn.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arjeplog 22 19 19 19 18 19 31 33 26 22 19
Arvidsjaur 24 23 26 24 30 33 20 23 32 26 24
Boden 19 16 14 12 12 12 12 12 11 10 11
Gällivare 22 20 17 17 18 17 17 19 17 17 19
Haparanda 29 22 22 20 23 17 16 14 16 14 14
Jokkmokk 26 23 20 18 2 19 20 22 24 21 20
Kalix 24 20 15 0 11 13 12 11 9 8 8
Kiruna 14 10 12 14 14 10 11 11 11 8 10
Luleå 24 24 20 20 21 19 19 19 18 14 14
Pajala 29 26 19 19 20 19 19 19 20 18 21
Piteå 32 31 27 25 23 24 24 23 22 19 22
Älvsbyn 34 33 21 18 18 11 13 15 17 18 17
Överkalix 33 26 .. .. .. 4 6 22 19 11 19
Övertorneå 55 39 33 34 31 35 29 33 31 32 26
Norrbottens län 25 23 20 19 19 18 18 18 17 15 16
Riket 18 18 .. 16 13 13 12 12 11 10 12
Utveckling av utlåning av barnböcker per barn i de kommunala biblioteken 2012-2022. Index år 2012=100

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arjeplog 100 88 87 85 83 89 144 149 120 102 86
Arvidsjaur 100 94 106 99 123 136 82 95 134 109 98
Boden 100 87 74 66 64 62 63 64 59 52 57
Gällivare 100 90 77 77 79 76 74 86 76 74 85
Haparanda 100 76 75 70 77 57 56 48 55 48 47
Jokkmokk 100 88 76 69 7 75 76 86 91 82 78
Kalix 100 82 62 0 46 53 50 47 39 35 32
Kiruna 100 70 88 99 100 72 79 77 78 59 74
Luleå 100 101 84 85 90 80 80 81 75 59 59
Pajala 100 89 67 67 67 66 67 65 68 62 71
Piteå 100 97 82 77 72 75 73 71 68 57 69
Älvsbyn 100 99 62 54 52 34 39 44 51 54 51
Överkalix 100 80 .. .. .. 13 20 69 60 33 58
Övertorneå 100 72 60 62 57 64 52 60 57 58 48
Norrbottens län 100 92 81 76 75 71 71 72 69 58 62
Riket 100 98 .. 89 75 71 69 69 63 56 66

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta