Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
248 480 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Kultur och fritid // Kommunernas kostnader för kult…

Kommunernas kostnader för kultur

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för kommunens kulturverksamhet innefattar kostnader för bibliotek, museer, musik- och kulturskola samt stöd till kulturella föreningar och studieorganisationer.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2022

Kommun/Region Kronor per invånare
Arjeplog 2 834
Arvidsjaur 2 242
Boden 1 665
Gällivare 1 645
Haparanda 2 265
Jokkmokk 2 293
Kalix 1 604
Kiruna 2 826
Luleå 2 013
Pajala 1 195
Piteå 1 789
Älvsbyn 1 263
Överkalix 970
Övertorneå 3 243
Norrbottens län 1 989
Riket 1 411
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2012-2022. Kronor per invånare

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arjeplog 1 476 1 587 1 525 1 675 2 260 2 264 2 401 2 484 2 366 2 721 2 834
Arvidsjaur 1 249 1 258 1 414 1 639 1 982 1 834 2 105 1 944 1 952 1 978 2 242
Boden 795 833 972 996 1 443 1 458 1 402 1 602 1 585 1 591 1 665
Gällivare 1 166 1 257 1 434 1 391 1 475 1 416 1 377 1 422 1 350 1 518 1 645
Haparanda 1 277 1 379 1 756 1 969 2 097 2 147 2 115 1 944 1 584 2 072 2 265
Jokkmokk 1 779 1 819 2 148 2 233 2 133 2 207 2 198 2 199 2 217 2 344 2 293
Kalix 1 081 1 286 1 220 1 207 1 060 1 089 1 326 1 594 1 292 1 323 1 604
Kiruna 1 440 1 301 1 210 1 438 1 428 1 553 1 358 1 518 1 322 2 443 2 826
Luleå 1 591 1 582 1 587 1 635 1 696 1 845 1 816 1 873 2 227 1 975 2 013
Pajala 1 186 1 202 1 114 1 052 1 267 1 008 988 933 1 002 1 103 1 195
Piteå 1 460 1 599 1 511 1 515 1 479 1 412 1 465 1 521 1 525 1 601 1 789
Älvsbyn 1 081 947 997 1 292 1 191 1 014 1 230 1 359 1 455 1 235 1 263
Överkalix 695 662 719 707 725 905 876 753 799 970 970
Övertorneå 1 662 1 492 1 495 1 553 1 512 1 679 1 680 1 951 1 926 1 957 3 243
Norrbottens län 1 281 1 300 1 364 1 450 1 553 1 559 1 596 1 650 1 614 1 774 1 989
Riket 1 103 1 118 1 144 1 160 1 211 1 235 1 273 1 314 1 294 1 327 1 411
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arjeplog 100 108 103 113 153 153 163 168 160 184 192
Arvidsjaur 100 101 113 131 159 147 169 156 156 158 180
Boden 100 105 122 125 182 183 176 201 199 200 209
Gällivare 100 108 123 119 127 121 118 122 116 130 141
Haparanda 100 108 138 154 164 168 166 152 124 162 177
Jokkmokk 100 102 121 126 120 124 124 124 125 132 129
Kalix 100 119 113 112 98 101 123 147 120 122 148
Kiruna 100 90 84 100 99 108 94 105 92 170 196
Luleå 100 99 100 103 107 116 114 118 140 124 126
Pajala 100 101 94 89 107 85 83 79 84 93 101
Piteå 100 110 103 104 101 97 100 104 104 110 123
Älvsbyn 100 88 92 120 110 94 114 126 135 114 117
Överkalix 100 95 103 102 104 130 126 108 115 140 140
Övertorneå 100 90 90 93 91 101 101 117 116 118 195
Norrbottens län 100 101 106 113 121 122 125 129 126 138 155
Riket 100 101 104 105 110 112 115 119 117 120 128

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta