Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 693 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2021-09-22
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2020

Djurslag Norrbottens län Riket Länets andel (%)
Kor, mjölkproduktion 4 843 303 390 1,6
Kor, uppfödning av kalvar 1 309 206 950 0,6
Kvigor, tjurar och stutar 5 118 480 493 1,1
Kalvar, under 1 år 5 009 462 149 1,1
Baggar och tackor 3 357 263 369 1,3
Lamm 2 978 237 784 1,3
Galtar för avel 13 1 421 0,9
Suggor för avel 1 473 129 889 1,1
Slaktsvin >20 kg 11 620 868 799 1,3
Smågrisar <20 kg 4 266 367 646 1,2
Höns 37 519 8 403 424 0,4
Värpkycklingar .. 2 420 149 ..
Slaktkycklingar .. 10 779 686 ..
Kalkoner .. 88 979 ..
Hästar* 1 104 88 594 1,2
Nötkreatur 16 279 1 452 982 1,1
Får 6 335 501 153 1,3
Svin 17 372 1 367 755 1,3
Höns 37 519 21 603 259 0,2

Livsmedelsproducerande husdjur antal 2011-2020

Norrbottens län

                   

Djurslag                 

2011         

2012          

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

2019

2020

Kor mjölkprod.

6 663

6 556

6 499

6 170

6 049

5 566

5 277

5 130

5 002

4 843

Kor uppf av kalvar

922

960

870

839

874

932

1 001

1 075

1 145

1 309

Kvigor, tjurar, stutar

5 938

5 678

5 900

5 651

5 607

5 268

5 407

5 102

5 215

5 118

Kalvar, under 1 år

6 018

6 094

5 662

5 547

5 339

5 082

4 792

5 161

4 752

5 009

Baggar och tackor

3 974

3 773

3 740

2 896

3 007

2 775

2 837

2 831

3 868

3 357

Lamm

3 687

3 311

3 553

3 106

2 661

2 700

2 494

2 521

3 407

2 978

Galtar för avel

8

10

7

10

12

12

 

14

10

13

Suggor för avel

1 039

978

838

1 012

938

1 168

1 267

1 477

1 459

1 473

Slaktsvin >20 kg

8 150

8 157

7 586

10 015

8 682

9 833

9 442

9 976

13 169

11 620

Smågrisar <20 kg

2 640

2 750

3 127

1 867

2 251

1 934

3 863

3 130

3 352

4 266

Höns

6 327

21 587

37 532

38 016

37 800

36 187

39 515

37 620

31 493

37 519

Värpkycklingar

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

Slaktkycklingar

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Kalkoner

 

 

65

 

 

 

 

 

 

 

Hästar

 

 

1 236

 

 

987

 

 

 

1 104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

19 541

19 288

18 931

18 207

17 869

16 848

16 477

16 468

16 114

16 279

Får

7 661

7 084

7 293

6 002

5 668

5 475

5 331

5 351

7 275

6 335

Svin

11 837

11 895

11 558

12 904

11 883

12 947

14 572

14 596

17 990

17 372

Höns

6 327

21 587

37 622

38 016

37 800

36 187

39 515

37 620

31 493

37 519

                     

Riket

                   

Djurslag                 

2011         

2012         

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

2019

2020

Kor mjölkprod.

346 495

347 969

344 021

344 339

338 379

330 883

322 010

319 387

305 570

303 390

Kor uppf. av kalvar

195 653

192 501

188 810

186 260

184 094

193 657

207 620

214 257

210 086

206 950

Kvigor, tjurar, stutar

494 903

478 562

496 919

490 507

487 035

489 217

499 556

498 176

500 009

480 493

Kalvar, under 1 år

474 795

481 261

466 776

472 013

466 017

475 917

472 159

474 817

450 630

462 149

Baggar och tackor

296 712

296 685

285 520

287 303

288 675

281 327

301 468

295 912

279 888

263 369

Lamm

325 999

313 849

291 249

301 454

306 078

296 847

304 611

291 235

269 002

237 784

Galtar för avel

1 873

1 539

2 074

1 743

1 548

1 481

1 574

1 532

1 476

1 421

Suggor för avel

150 955

140 055

148 066

143 362

140 249

138 983

139 627

130 302

128 113

129 889

Slaktsvin >20 kg

900 897

851 358

847 022

856 754

830 257

835 323

836 002

900 866

943 019

868 799

Smågrisar <20 kg

428 866

370 412

401 713

375 671

383 973

378 499

384 731

360 549

383 439

367 646

Höns

6 376 041

6 735 325

6 873 650

6 549 379

7 571 087

8 174 310

7 293 848

7 699 306

8 909 127

8 403 424

Värpkycklingar

1 827 959

1 551 047

1 708 316

1 713 137

1 842 362

1 575 281

1 994 435

1 926 766

2 067 477

2 420 149

Slaktkycklingar

6 494 441

6 474 613

7 958 398

7 911 012

8 443 326

9 002 683

9 075 870

9 196 953

9 698 723

10 779 686

Kalkoner

 

 

79 867

 

 

 

 

 

 

88 979

Hästar

 

 

111 363

 

 

101 247

 

 

 

88 594

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

1 511 846

1 500 293

1 496 526

1 493 119

1 475 525

1 489 674

1 501 345

1 506 637

1 466 295

1 452 982

Får

622 711

610 534

576 769

588 757

594 753

578 174

606 079

587 147

548 890

501 153

Svin

1 482 591

1 363 364

1 398 875

1 377 530

1 356 027

1 354 286

1 361 934

1 393 249

1 456 047

1 367 755

Höns

14 698 441

14 760 985

16 540 364

16 173 528

17 856 775

18 752 274

18 364 153

18 823 025

20 675 327

21 603 259

Källa: Jordbruksverket