Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 177 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2023-10-09
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2022

Djurslag Norrbottens län Riket Länets andel (%)
Kor, mjölkproduktion 4 552 296 543 1,5
Kor, uppfödning av kalvar 1 334 213 102 0,6
Kvigor, tjurar och stutar 5 317 481 973 1,1
Kalvar, under 1 år 4 718 457 698 1,0
Baggar och tackor 3 299 264 453 1,2
Lamm 2 520 245 484 1,0
Galtar för avel 8 1 631 0,5
Suggor för avel 1 571 125 624 1,3
Slaktsvin >20 kg 13 869 895 068 1,5
Smågrisar <20 kg 3 723 370 620 1,0
Höns 41 091 7 918 867 0,5
Värpkycklingar .. 1 721 895 ..
Slaktkycklingar .. 10 329 014 ..
Kalkoner .. .. ..
Hästar* .. .. ..
Nötkreatur 15 921 1 449 316 1,1
Får 5 819 509 937 1,1
Svin 19 171 1 392 943 1,4
Höns 41 091 19 969 776 0,2

Livsmedelsproducerande husdjur antal 2013-2022

Norrbottens län

                   

Djurslag                 

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kor mjölkprod.

6 499

6 170

6 049

5 566

5 277

5 130

5 002

4 843

4 544

4 552

Kor uppf av kalvar

870

839

874

932

1 001

1 075

1 145

1 309

1 427

1 334

Kvigor, tjurar, stutar

5 900

5 651

5 607

5 268

5 407

5 102

5 215

5 118

4 999

5 317

Kalvar, under 1 år

5 662

5 547

5 339

5 082

4 792

5 161

4 752

5 009

4 963

4 718

Baggar och tackor

3 740

2 896

3 007

2 775

2 837

2 831

3 868

3 357

6 008

3 299

Lamm

3 553

3 106

2 661

2 700

2 494

2 521

3 407

2 978

3 690

2 520

Galtar för avel

7

10

12

12

 

14

10

13

17

8

Suggor för avel

838

1 012

938

1 168

1 267

1 477

1 459

1 473

1 514

1 571

Slaktsvin >20 kg

7 586

10 015

8 682

9 833

9 442

9 976

13 169

11 620

13 325

13 869

Smågrisar <20 kg

3 127

1 867

2 251

1 934

3 863

3 130

3 352

4 266

4 116

3 723

Höns

37 532

38 016

37 800

36 187

39 515

37 620

31 493

37 519

29 895

41 091

Värpkycklingar

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slaktkycklingar

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkoner

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hästar

1 236

 

 

987

 

 

 

1 104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

18 931

18 207

17 869

16 848

16 477

16 468

16 114

16 279

15 933

15 921

Får

7 293

6 002

5 668

5 475

5 331

5 351

7 275

6 335

9 698

5 819

Svin

11 558

12 904

11 883

12 947

14 572

14 596

17 990

17 372

18 972

19 171

Höns

37 622

38 016

37 800

36 187

39 515

37 620

31 493

37 519

29 895

41 091

                     

Riket

                   

Djurslag                 

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kor mjölkprod.

344 021

344 339

338 379

330 883

322 010

319 387

305 570

303 390

301 850

296 543

Kor uppf. av kalvar

188 810

186 260

184 094

193 657

207 620

214 257

210 086

206 950

209 745

213 102

Kvigor, tjurar, stutar

496 919

490 507

487 035

489 217

499 556

498 176

500 009

480 493

476 497

481 973

Kalvar, under 1 år

466 776

472 013

466 017

475 917

472 159

474 817

450 630

462 149

465 211

457 698

Baggar och tackor

285 520

287 303

288 675

281 327

301 468

295 912

279 888

263 369

271 638

264 453

Lamm

291 249

301 454

306 078

296 847

304 611

291 235

269 002

237 784

251 810

245 484

Galtar för avel

2 074

1 743

1 548

1 481

1 574

1 532

1 476

1 421

1 451

1 631

Suggor för avel

148 066

143 362

140 249

138 983

139 627

130 302

128 113

129 889

127 788

125 624

Slaktsvin >20 kg

847 022

856 754

830 257

835 323

836 002

900 866

943 019

868 799

845 483

895 068

Smågrisar <20 kg

401 713

375 671

383 973

378 499

384 731

360 549

383 439

367 646

376 225

370 620

Höns

6 873 650

6 549 379

7 571 087

8 174 310

7 293 848

7 699 306

8 909 127

8 403 424

6 363 416

7 918 867

Värpkycklingar

1 708 316

1 713 137

1 842 362

1 575 281

1 994 435

1 926 766

2 067 477

2 420 149

2 390 120

1 721 895

Slaktkycklingar

7 958 398

7 911 012

8 443 326

9 002 683

9 075 870

9 196 953

9 698 723

10 779 686

10 315 262

10 329 014

Kalkoner

79 867

 

 

 

 

 

 

88 979

 

 

Hästar

111 363

 

 

101 247

 

 

 

88 594

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

1 496 526

1 493 119

1 475 525

1 489 674

1 501 345

1 506 637

1 466 295

1 452 982