Gällivare kommun
Norrbottens län
Gällivare
Gällivare // Arbete // Förvärvsarbetande 1993-ff

Förvärvsarbetande 1993-ff

Senast uppdaterad 2020-11-26
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram analys
Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1993-2019. Gällivare kommun

År Kvinnor 16-24 år Män 16-24 år Ungdomar Kvinnor 25-64 år Män 25-64 år Samtliga 16-64 år
1993 462 326 788 4 285 4 390 9 463
1994 427 361 788 4 205 4 524 9 517
1995 373 373 746 4 103 4 499 9 348
1996 293 324 617 3 976 4 354 8 947
1997 259 326 585 3 872 4 296 8 753
1998 315 375 690 3 846 4 271 8 807
1999 327 357 684 3 750 4 169 8 603
2000 332 392 724 3 651 4 123 8 498
2001 330 379 709 3 667 4 050 8 426
2002 347 400 747 3 596 4 115 8 458
2003 348 440 788 3 528 4 068 8 384
2004 381 438 819 3 567 4 201 8 587
2005 349 470 819 3 572 4 193 8 584
2006 384 522 906 3 587 4 229 8 722
2007 408 557 965 3 593 4 299 8 857
2008 434 602 1 036 3 623 4 297 8 956
2009 415 536 951 3 448 4 174 8 573
2010 514 650 1 164 3 513 4 188 8 865
2011 551 674 1 225 3 521 4 202 8 948
2012 596 670 1 266 3 531 4 184 8 981
2013 609 645 1 254 3 641 4 203 9 098
2014 539 633 1 172 3 685 4 218 9 075
2015 514 585 1 099 3 692 4 236 9 027
2016 482 554 1 036 3 721 4 180 8 937
2017 445 512 957 3 673 4 196 8 826
2018 434 508 942 3 602 4 163 8 707
2019 406 464 870 3 578 4 086 8 534
Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1993-2019. Gällivare kommun. Index år 1993=100

År Kvinnor 16-24 år Män 16-24 år Ungdomar Kvinnor 25-64 år Män 25-64 år Samtliga 16-64 år
1993 100 100 100 100 100 100
1994 92 111 100 98 103 101
1995 81 114 95 96 102 99
1996 63 99 78 93 99 95
1997 56 100 74 90 98 92
1998 68 115 88 90 97 93
1999 71 110 87 88 95 91
2000 72 120 92 85 94 90
2001 71 116 90 86 92 89
2002 75 123 95 84 94 89
2003 75 135 100 82 93 89
2004 82 134 104 83 96 91
2005 76 144 104 83 96 91
2006 83 160 115 84 96 92
2007 88 171 122 84 98 94
2008 94 185 131 85 98 95
2009 90 164 121 80 95 91
2010 111 199 148 82 95 94
2011 119 207 155 82 96 95
2012 129 206 161 82 95 95
2013 132 198 159 85 96 96
2014 117 194 149 86 96 96
2015 111 179 139 86 96 95
2016 104 170 131 87 95 94
2017 96 157 121 86 96 93
2018 94 156 120 84 95 92
2019 88 142 110 84 93 90

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta