Gällivare kommun
Norrbottens län
Gällivare
Gällivare // Arbete // Öppet arbetslösa

Öppet arbetslösa

Senast uppdaterad 2021-01-14
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

PDF
Diagram nuläge

Arbetslösheten i Norrbottens län var under 2020 högst i Haparanda kommun med 5,4 procent. Lägst var arbetslösheten i Gällivare kommun, 2,3 procent. Genomsnittet för länet var 3,6 procent och för riket 4,9 procent.

PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Öppet arbetslösa 16-64 år. Årsmedeltal 2020

Kommun/Region Antal Andel (%)
Arjeplog 54 3,9
Arvidsjaur 152 4,9
Boden 550 3,9
Gällivare 211 2,3
Haparanda 216 5,4
Jokkmokk 87 3,5
Kalix 302 4,0
Kiruna 323 2,6
Luleå 1 563 3,9
Pajala 87 3,5
Piteå 674 3,2
Älvsbyn 168 4,3
Överkalix 57 3,9
Övertorneå 71 3,8
Norrbottens län 4 515 3,6
Riket 252 029 4,9

Öppet arbetslösa, årsmedeltal 2008-2020

             

År

Antal arbetslösa, 16-64 år

Andel öppet arbetslösa 16-64 år (%)

Gällivare kommun

Norrbottens län

Riket

Gällivare kommun

Norrbottens län

Riket

2008

383

5 367

150 284

4,1

4,4

3,4

2009

481

7 360

236 828

5,0

5,7

5,7

2010

391

6 530

231 288

4,0

5,1

4,9

2011

388

5 612

206 431

4,2

4,6

4,6

2012

414

5 327

212 898

4,3

4,3

4,6

2013

314

4 932

214 295

3,2

4,0

4,5

2014

292

4 419

202 463

3,0

3,5

4,3

2015

277

4 431

194 385

2,9

3,6

4,1

2016

279

4 261

189 718

2,9

3,4

4,0

2017

275

4 198

191 927

2,9

3,4

4,0

2018

207

3 996

185 710

2,2

3,2

3,8

2019

169

3 785

187 000

1,8

3,0

3,7

2020

211

4 515

252 029

2,3

3,6

4,9

Utveckling av andelen öppet arbetslösa 2008-2020. Index år 2008=100

       

År

Öppet arbetslösa. Index år 2008=100

Gällivare kommun

Norrbottens län

Riket

2008

100

100

100

2009

122

130

168

2010

98

116

144

2011

102

105

135

2012

105

98

135

2013

78

91

132

2014

73

80

126

2015

71

82

121

2016

71

78

116

2017

71

77

118

2018

54

73

110

2019

45

69

110

2020

57

82

144

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta