Gällivare kommun
Norrbottens län
Gällivare
Gällivare // Arbete // Kommunens 15 största arbetsgiv…

Kommunens 15 största arbetsgivare

Senast uppdaterad 2023-01-19
Förklaring

Utdrag från SCB:s Företagsregister som är ett register över företag och arbetsställen i Sverige. En person räknas endast en gång även om personen har flera arbetsgivare. Antalet anställda är avrundat.
Som anställd räknas:

  • Personer för vilka arbetsgivaren är skyldig att innehålla och redovisa A-skatt (huvudarbetsgivare)
  • Personer som för närvarande är anställda och ej har högre inkomst från något annat arbete
  • Utbetald lön (arbetsinkomst) per år beräknas överstiga ett prisbasbelopp
  • Vikarie som är anställd längre tid än 3 månader.

Största arbetsgivare i Gällivare kommun 2022

     

Arbetsgivare

Antal anställda

Procentuell andel av totalt antal anställda i kommunen

GÄLLIVARE KOMMUN

1 975

21,2

LUOSSAVAARA-KIIRUNAVAARA AKTIEBOLAG

1 175

12,6

BOLIDEN MINERAL AB

925

9,9

REGION NORRBOTTEN

825

8,9

GÖRAN ERIKSSON MASKINTJÄNST AKTIEBOLAG

225

2,4

LAPPLANDS KOMMUNALFÖRBUND

125

1,3

NORDSTRÖM ASSISTANS AB

125

1,3

Matbutiken Sommarvägen AB

75

0,8

Coop Norrbotten ekonomisk förening

75

0,8

PAASANNE AKTIEBOLAG

75

0,8

LARS ALMGRUNDS ÅKERI AKTIEBOLAG

75

0,8

SAMHALL AKTIEBOLAG

75

0,8

Compass Group AB

75

0,8

POLISMYNDIGHETEN

75

0,8

Zeppelin Sverige AB

75

0,8

Totalt antal anställda i kommunen

 

9 311

Totalt antal anställda för de 15 största i kommunen

 

5 975

Andel av antal anställda i kommunen

 

64,2

Källa: Statistiska centralbyråns Företagsregister

   

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta