Gällivare kommun
Norrbottens län
Gällivare
Gällivare // Arbete // Kommunens 15 största arbetsgiv…

Kommunens 15 största arbetsgivare

Senast uppdaterad 2019-12-10
Förklaring

Utdrag från SCB:s Företagsregister som är ett register över företag och arbetsställen i Sverige. En person räknas endast en gång även om personen har flera arbetsgivare. Antalet anställda är avrundat.
Som anställd räknas:

  • Personer för vilka arbetsgivaren är skyldig att innehålla och redovisa A-skatt (huvudarbetsgivare)
  • Personer som för närvarande är anställda och ej har högre inkomst från något annat arbete
  • Utbetald lön (arbetsinkomst) per år beräknas överstiga ett prisbasbelopp
  • Vikarie som är anställd längre tid än 3 månader.

Största arbetsgivare i Gällivare kommun 2019

     

Arbetsgivare

Antal anställda

Procentuell andel av totalt antal anställda i kommunen

GÄLLIVARE KOMMUN

1 975

22,6

LUOSSAVAARA-KIIRUNAVAARA AKTIEBOLAG

1 175

13,5

NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING

825

9,5

BOLIDEN MINERAL AB

675

7,7

LAPPLANDS KOMMUNALFÖRBUND

125

1,4

GÖRAN ERIKSSON MASKINTJÄNST AB

125

1,4

NORDSTRÖM ASSISTANS AB

125

1,4

SAMHALL AKTIEBOLAG

75

0,9

COOP NORRBOTTEN EK. FÖRENING

75

0,9

PAASANNE AKTIEBOLAG

75

0,9

TOP BOSTÄDER AB

75

0,9

POLISMYNDIGHETEN

75

0,9

PON EQUIPMENT AKTIEBOLAG

75

0,9

GÄLLIVARE FRAKT AB

75

0,9

LARS ALMGRUNDS ÅKERI AKTIEBOLAG

75

0,9

Totalt antal anställda i kommunen

 

8 728

Totalt antal anställda för de 15 största i kommunen

 

5 625

Andel av antal anställda i kommunen

 

64,4

Källa: Statistiska centralbyråns Företagsregister

   

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta